Extremists did not allow Rouhani to keep his word

Extremists did not allow Rouhani to keep his word

The Iranian president Hassan Rouhani (source: Mahmoud Hosseini, Tasnim News, CC BY-SA 4.0)

An interview with the pre-Revolution Iranian diplomat to the United States about the China-Iran ”comprehensive cooperation”, the relations of Iran with the West, the post-Trump Middle East and the place of Black Sea countries such as Romania and Bulgaria in Iranian foreign policy

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

The Barricade invited Mr. Majlessi for an interview after China and Iran agreed to “comprehensive cooperation”, while in Vienna,  the United States reengaged with the rest of the group of six (the UK, France, Germany, Russia and China) and Iran over the possible revival of the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nuclear deal that was suspended by Donald Trump in 2018.

This article was originally published on 8 March 2021 at the Bulgarian section of the site “The Barricade” .

Continue reading “Extremists did not allow Rouhani to keep his word”
Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt

Preşedintele iranian Hassan Rouhani (sursă: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Interviu cu fostul diplomat iranian în Statele Unite înainte de Revoluția Islamică privind „cooperarea cuprinzătoare” dintre China și Iran, relațiile Iranului cu Occidentul, starea Orientului Mijlociu în perioada post-Trump și locul țărilor din Marea Neagră, precum România și Bulgaria, în politica externă a Iranului

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat iranian care a lucrat la Washington și Bruxelles înaintea Republicii Islamice. A devenit ulterior manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. El este traducătorul lui Gore Vidal în persană (farsi). În prezent este jurnalist independent, editorialist şi expert în politică externă.

Baricada l-a invitat pe domnul Majlessi să comenteze politicile interne și externe ale Iranului, după ce Teheranul și-a dat acordul pentru „o cooperare cuprinzătoare” cu China, în timp ce Statele Unite s-au întâlnit cu Iranul și cu restul grupului de șase (Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China) la Viena pentru a discuta despre o posibilă renaștere a acordului nuclear din 2015.

Acest articol a fost publicat pe Baricada Bulgaria în ziua de 8 aprilie 2021.

Continue reading “Extremiștii nu i-au permis lui Rouhani să se țină de cuvânt”
Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си

Иранският президент Хасан Рухани (източник: Mahmoud Hosseini, Tasnim News)

Интервю с бившия ирански дипломат в Щатите преди Ислямската революция Феридун Маджлеси за “всеобхватното сътрудничество” между Китай и Иран, за отношенията на Техеран със Запада, за Близкия изток след ерата Тръмп, и за мястото на черноморските страни като Румъния и България в иранската външна политика

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, който е работил във Вашингтон и в Брюксел преди Ислямската република. След това той е бил мениждър и предприемач, както и писател и преводач. Той е преводачът на Гор Видал на персийски език. В момента е журналист на свободна практика, колумнист и външнополитически експерт.

“Барикада” покани господин Маджлеси да коментира вътрешната и външната политика на Иран след като Техеран се съгласи на “всеобхватно сътрудничество” с Китай, докато САЩ се събра с Иран и с останалата част от групата на шестте (Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай) във Виена, за да обсъдят евентуално възраждане на ядреното споразумение от 2015 г.

Тази статия бе публикувана на 8 април 2021 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Continue reading “Екстремистите не позволиха на Рухани да удържи на думата си”
Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Iranul se bucură da mare moştenire culturală (sursă: Pixabay, CC0)

Istoria relațiilor diplomatice bulgaro-iraniene face obiectul cercetării diplomatului Angel Orbeţov

Anghel Orbeţov

Acest articol a fost publicat în Cartea 4 pe anul 2020 a jurnalului istoric bulgar „Anamnesis”

Interesul față de istoria relațiilor bulgaro-iraniene este determinat de mai mulți factori. În primul rând, cele două țări sunt printre cele mai vechi de pe continentele lor și sunt centre de culturi cu o influență dincolo de granițele lor. Între popoarele lor existau legături vechi de secole facilitate de apropierea geografică, datând din antichitate și continuând până în prezent.

Continue reading “Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor”
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

منبع: IBCE

این متن یک پیام IBCE است.

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی،

معاونت گسترش زبان فارسی و ایران­شناسی خارج از کشور، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری، جمهوری اسلامی ایران

و دانشگاه های گیلان، علامه طباطبائی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به همراه دانشگاه صوفیه کلیمنت اخریدسکی مقدس، جمهوری بلغارستان

برگزار می کنند.

نخستین همایش دوسالانه بین­المللی

ایران­شناسی در جهان

(22-20 مهر ماه 1400خورشیدی)

Continue reading “فراخوان مقاله”
Invitation to the first biennial international conference “Iranian Studies in the World”

Invitation to the first biennial international conference “Iranian Studies in the World”

IBCE’s logo (source: IBCE)

Call for papers with deadline for the resumes until 1 May 2021

This text is a press release by IBCE.

Center for Iran, the Balkans and Central European Studies (IBCE),

Deputy for Expansion of Persian Language and Iranian studies abroad, Center for International Scientific Cooperation, Ministry of Science, Research and Technology, I. R. Iran, University of Guilan, Allameh Tabataba’i University, Institute for Humanities and Cultural Studies and Sofia University „St. Kliment Ohridski’’

organize

First biennial International Conference

Iranian Studies in the World

October 12-14, 2021

Continue reading “Invitation to the first biennial international conference “Iranian Studies in the World””
Invitație la prima conferință internațională bienală „Studii iraniene în lume”

Invitație la prima conferință internațională bienală „Studii iraniene în lume”

Logo-ul Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi a Europei Centrale (sursă: IBCE)

Apel pentru lucrări cu termen limită pentru rezumatele până la 1 mai 2021

Acest text reprezintă un comunicat de presa al lui IBCE.

Centrul pentru Studiul Iranului, Balcanilor și a Europei Centrale (IBCE),

Adjunct pentru extinderea limbii persane și a studiilor iraniene în străinătate, 

Centrul de Cooperare Științifică Internațională, Ministerul Științei, Cercetării și Tehnologiei, I. R. Iran, 

Universitatea din Gilan, 

Universitatea Allameh Tabataba’i, 

Institutul pentru Umanistice și Studii Culturale și Universitatea din Sofia „St. Kliment Ohridski ”

organiză

Prima conferință internațională bienală

Studii iraniene în lume

12-14 octombrie 2021

Continue reading “Invitație la prima conferință internațională bienală „Studii iraniene în lume””
Покана за първата двугодишна международна конференция „Иранистичните изследвания в света“

Покана за първата двугодишна международна конференция „Иранистичните изследвания в света“

Логото на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа (източник: IBCE)

Резюмета на публикациите могат да бъдат изпратени до 1 май 2021 г.

Този текст е прессъобщение на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа.

Центърът за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE),

Представителят за разпространението на персийския език и иранските изследвания в чужбина, 

Центърът за международно научно сътрудничество към Министерството на науката, научните изследвания и технологиите в Ислямска Република Иран, Гилянският университет, Университетът “Аламе Табатабаи”, 

Институтът за хуманитарни и културни изследвания и Софийски университет „Св. Климент Охридски ’’

организират

Първата двугодишна международна конференция

“Ирански изследвания в света”

12-14 октомври 2021 г.

Continue reading “Покана за първата двугодишна международна конференция „Иранистичните изследвания в света“”
Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Iranians boast great culutral heritage (source: Pixabay, CC00

The history of Bulgarian-Iranian diplomatic relations is the subject of research by the diplomat Angel Orbetsov

Angel Orbetsov

This article was published in Book 4 for 2020 of the Bulgarian historical journal “Anamnesis”

Continue reading “Bulgaria and Iran: partners over the centuries”