Покана за първата двугодишна международна конференция „Иранистичните изследвания в света“

Покана за първата двугодишна международна конференция „Иранистичните изследвания в света“

Логото на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа (източник: IBCE)

Резюмета на публикациите могат да бъдат изпратени до 1 май 2021 г.

Този текст е прессъобщение на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа.

Центърът за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE),

Представителят за разпространението на персийския език и иранските изследвания в чужбина, 

Центърът за международно научно сътрудничество към Министерството на науката, научните изследвания и технологиите в Ислямска Република Иран, Гилянският университет, Университетът “Аламе Табатабаи”, 

Институтът за хуманитарни и културни изследвания и Софийски университет „Св. Климент Охридски ’’

организират

Първата двугодишна международна конференция

“Ирански изследвания в света”

12-14 октомври 2021 г.

Теми:

1. Катедри по ирански изследвания в университети и научни институции

– Учебни програми и образователни програми

– Научно сътрудничество на ирански университети и научни институции с отдели по ирански изследвания

2. Персийски език и литература, литературна критика и сравнителна литература

– Класическа литература

– Съвременна литература

– Мистика и суфизъм

– Поети, писатели и мислители в светлината на сравнителната литература

3. Иранска история и цивилизация в иранознанието

– История на древен Иран

– Иранска история след исляма

– Иранска култура и традиции

– Антропология и популярна култура

4. Иранисти и школи по иранистични изследвания по света

– Живот и творби на видни учени по иранистика

– Въведение и критика на школите по иранистика

– Критика и анализ на иранистичните изследвания

– Ирански студенти и създаването на нови изследвания в Иран

– Разширяване на иранските изследвания и научното сътрудничество между ирански изследователи и експерти по целия свят

5. Археология и иранистика

6. Ирански езици

7. Иранско изкуство

8. Персийски документи и ръкописи

– Персийски документи и ръкописи в престижни библиотеки по света

– Ирански студенти и персийски ръкописи

9. Превод и иранистика

10. Перспективи пред  иранистиката

– Бъдещи иранистични изследвания 

– Нови области на обучение в иранистиката

– Новите технологии и иранистичните изследвания

Моля, изпратете резюмето на статията си с максимум 300 думи на персийски или английски език до секретариата на конференцията до 1 май 2021 г.

Крайната възможност за изпращане на завършените статии ще бъде 6 август 2021 г.

Поради пандемията от коронавирус конференцията ще се проведе онлайн.

Научни секретари на конференцията: проф. Д-р Иво Панов и д-р. Бахадор Багери

Адрес на уебсайта на конференцията: iranianstudies.cibce.org (активен от 1 март 2021 г.)

Имейл на секретариата на конференцията: conference@cibce.org

Снимка: Плакатът на конференцията (източник: IBCE)

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Прочети на персийски език!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s