Интересът на българския и румънския бизнес към търговията с Иран е нисък

Интересът на българския и румънския бизнес към търговията с Иран е нисък

Джамията “Кабуд” в Табриз (източник: Ясин Мохаммади, Unsplash)

Интервю с Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС относно услугите, които предоставя, относно необходимите за прочитане информационни материали, така че да се спазят санкциите на ЕС срещу Иран, относно нивото на сътрудничество с европейско-иранския механизъм за подкрепа на търговския обмен (INSTEX) и нивото на интерес на България и Румъния към нейните услуги

Владимир Митев

Докато преговорите за възкресяване на ядреното споразумение между групата на шестимата и Иран напредват във Виена, европейските фирми, които се опитват да правят бизнес с Иран, имат организация, на която да разчитат за консултация в условията на санкциите на ЕС.

Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС е инициатива, финансирана от Европейския съюз, надграждаща предишен проект, финансиран по Инструмента за партньорство „Дю дилинджънс за оператори от ЕС, свързани с Иран“ и Инструмента за санкции на ЕС. Тя има за цел да подкрепи бизнеса от ЕС, по-специално малките и средните предприятия (МСП), които са готови да се ангажират с Иран, за да го направят законно, в съответствие със законодателството на ЕС и в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие (ядреното споразумение с Иран).

Службата за помощ предоставя на МСП на ЕС безплатни проверки за дю дилиджънс на конкретни бизнес проекти в Иран, като оценява тяхното съответствие с ограничителните мерки на ЕС (санкции). Целта е да се успокоят малките и средни предприятия от ЕС и техните партньори за финансиране относно легитимността на предвидените им бизнес дейности в Иран, като по този начин се демонстрира постоянният ангажимент на ЕС към ядреното споразумение.

ЕС беше най-големият търговски партньор на Иран преди въвеждането на сегашния режим на санкции. Сега той е третият основен търговски партньор на Иран (представляващ 16,3% от общата търговия на Иран). Обемът на търговията между ЕС и Иран е бил 3,7 милиарда евро през 2019 г. През 2019 г. вносът на ЕС от Иран е намалял с 92,8%, а износът на ЕС е намалял с 49,4%. В тези условия ЕС се опитва да подкрепи търговските отношения с Иран чрез организации като Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС.

Как бихте представили бюрото за техническа помощ за санкциите на ЕС? Как служи на европейските граждани и юридически лица? Какви са услугите, които предоставя? Защо то е необходима инициатива за всеки, който иска да търгува или да има бизнес взаимодействие с Иран?

Малките и средни предприятия от ЕС, които извършват стопанска дейност в Иран или търгуват с ирански компании, се допитват до нас, за да извършват проверки за дю дилиджънс на своите партньори. Така се гарантира, че планираните от тях дейности не нарушават ограничителни мерки (санкции) на ЕС, които те са длъжни да спазват според законодателството на ЕС. Например, има повишен риск от нарушваане на санкциите на ЕС при работа със стоки с двойна употреба, включително в секторите на транспорта и телекомуникациите.

Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС предоставя безплатни проверки за дю дилиджънс за конкретни бизнес проекти. По този начин малките и средни предприятия от ЕС могат да бъдат информирани дали техните инициативи в Иран са в съответствие със законодателството на ЕС. Благодарение на съдействието на бюрото за помощ при предоставяне на документи за спазване на надлежната проверка, малките и средни предприятия от ЕС могат също да уверят финансовите институции в легитимността на своите бизнес проекти, което би помогнало за получаването на необходимите средства.

Какви са онлайн ресурсите, които трябва да прочетат онези, които искат да имат отношения с Иран? До каква степен санкциите на ЕС са валидни за взаимодействието между ЕС и Иран извън сферата на търговията – като културната или образователната област? Какви са ресурсите, които предоставяте – като доклади, бюлетини, уеб семинари и как човек може да ги следва или да ги получава?

Нашият уебсайт, www.sanctions-helpdesk.eu, предоставя разнообразни информационни материали относно най-новите развития в областта на санкциите на ЕС и изискванията за дю дилиджънс, свързани с бизнес средата на Иран. Публикуваме и редовен бюлетин, който описва подходите за дю дилиджънс, общоприети в нововъзникващите бизнес сектори и представляващи интерес за малките и средни предприятия в ЕС. Бюрото организира уеб семинари за малки и средни предприятия от ЕС, които извършват бизнес в Иран. Чрез нашия уебсайт малките и средни предприятия от ЕС могат да подадат запитване и по този начин да получат достъп до експертна група, за да получат поверителна информация от първа линия за техния конкретен бизнес случай. Всичко това е безплатно, тъй като проектът ни е финансиран от ЕС. Целта е да се насърчи търговията между ЕС и Иран.

Извън нашия уебсайт бихме могли да препоръчаме и следните основни ресурси:

  1. Инструментът за санкции на ЕС – Иран – финансиран по Инструмента за партньорство, управляван от Службата на Европейската комисия за инструментите на външната политика, предоставя на малките и средни предприятия на ЕС възможност да извършат предварителна самооценка на планираните от тях бизнес проекти в Иран, за да се определи дали дейностите са незаконни съгласно ограничителни мерки (санкции) на ЕС. Инструментът за санкции на ЕС е независим от Бюрото за дю дилиджънс за санкциите на ЕС и не предоставя дю дилиджънс.
  2. Въпроси и отговори на ЕС относно надлежната грижа относно ограничителните мерки за бизнеса от ЕС, който се занимава с Иран;
  3. Информационна бележка на ЕС за ядреното споразумение (JCPOА) относно отменени и приложими понастоящем санкции, както и всякакви освобождавания и необходимите необходими разрешения по отношение на определени дейности;
  4. Страница с информация за ЕС и въпроси и отговори относно Канала за обществени поръчки на ядреното споразумение (JCPOA)

Какво е нивото на вашето сътрудничество с INSTEX – европейско-иранският инструмент в подкрепа на търговския обмен? До каква степен услугите Ви улесняват използването на INSTEX от европейските компании и се вземат предвид от този механизъм?

INSTEX е един от най-близките ни партньори, тъй като има за цел да улесни законната търговия с Иран, като направи платежни транзакции между Европа и Иран възможни. Разбира се, INSTEX отдава най-голямо внимание на това да работи, като работи в пълно съответствие с ограничителните мерки и законодателството на ЕС. Следователно нашите услуги се допълват взаимно в много ситуации, тъй като нашият доклад за дю дилиджънс представлява допълнителна гаранция за проверка на бенефициентите на INSTEX. От друга страна, ние винаги насочваме нашите бенефициенти към INSTEX, ако имат въпроси, свързани с плащанията.

Бихте ли могли да дадете за пример как процедирате, когато получите заявка за подкрепа от компания от ЕС? Какви са общите процедури и стъпки, които предприемате, за да изпълнявате вашата мисия? И какви препятствия възникват най-често?

Малките и средните предприятия от ЕС първо попълват инструмента за анализ на надлежната проверка, наличен на нашия уебсайт, като предоставяг информация за предвидената бизнес дейност и иранския бизнес партньор. След това се свързваме с иранския бизнес партньор с молба да попълни въпросник и да предостави подкрепящи документи, които позволяват на бюрото за помощ да започне дю дилиджънс. След това извършваме процеса на дю дилиджънс въз основа на: а) документите, предоставени от малкото или средното предприятия в ЕС и иранския партньор; б) информация с отворен достъп и в) проучване на пазара на място, както и правна експертиза, посветена на санкциите, както в Европа, така и в Иран. И накрая, ние предоставяме на малките и средните предприятия от ЕС подробен доклад за резултатите, който подчертава всеки потенциален риск от нарушаване на санкциите на ЕС. Този доклад за риска не се споделя на трети страни или правоприлагащи органи и се поддържа в пълно съответствие със законодателството за поверителност на данните.

Пречка, която понякога се появява, е, че компаниите от ЕС и Иран за бизнес цели може да се наложи да получат отчет много бързо. За да се извърши подходяща надлежна проверка обаче, са необходими между две и пет седмици. Тъй като в момента увеличаваме значително времето си на оборот, също така любезно молим малките и средните предприятия от ЕС да представят своите искания за дю дилиджънс достатъчно в аванс преди да извършат сделката си.

До каква степен бюрото за обслужване на задължителните грижи относно санкциите на ЕС е търсено и предоставя помощ на икономически субекти от България и Румъния? Какво е вашето послание до евентуалните клиенти от тези държави?

Към днешна дата сме получили голям брой запитвания от страни като Австрия, Германия, Италия, Белгия, Словения, Холандия, Франция, Португалия и Швеция, наред с други. Броят на исканията от България и Румъния обаче е все още относително по-нисък. Сигурни сме, че много български и румънски малки и средни предприятия са конкурентоспособни и могат да намерят добри възможности на иранския пазар. Ето защо, ние с нетърпение очакваме да подпомогнем румънските и българските малки и средни компании с надлежна проверка и висококачествени консултации, за да постигнем пълния им потенциал на иранския пазар. Също така сме в процес на фокусиране на усилията си за комуникация повече върху тези страни, за да сме сигурни, че малки и средни предприятия и техните търговски асоциации са наясно с нашата безплатна подкрепа.

Снимка: Техеран (източник: Саджад Нори, Unsplash)

Последвай канала на блога “Персийският мост на приятелството” в YouTube! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter.

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s