Ролята на традицията в иранския роман “Савушун”

Ролята на традицията в иранския роман “Савушун”

Сиавуш преминава през огнена планина (източник: Public domain)

Препратките към иранския епос и шиитската религиозност позволяват западни идеи да бъдат поставени в ирански културен контекст и да бъдат приети от иранците

Владимир Митев

На 28 май 2021 г. на конференцията на докторантите и нехабилитираните преподаватели във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Владимир Митев представи свото изследване за “Ролята на иранското и традиционното в романа “Савушун”” на Симин Данешвар. 

Владимир Митев обясни, че романът използва идеи от втората вълна на феминизма и други западни литературни концепции, но ги присажда на иранска почва като ги свързва с шиитската традиция и иранския епос. По този начин се постигат няколко цели. От една страна, иранците припознават новите идеи като свои, което позволява еволюция на иранското общество и реформа на неговата мисъл. От друга страна, романът е преведен на близо 20 езика, което означава, че той е мост и в другата посока – говори на света за иранската култура и традиции. От трета страна, разбираме за реакцията на иранското общество на чуждестранната окупация (британската армия окупира Южен Иран през Втората световна война) именно чрез напрежението между свое и чуждо.

Цялата презентация може да бъде видяна тук:

Последвай канала на блога “Персийският мост на приятелството” в YouTube! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter.

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s