Феридун Маджлеси: Русия се ангажира и е заинтересована да поддържа връзката между Северен Кавказ и Иран

Феридун Маджлеси: Русия се ангажира и е заинтересована да поддържа връзката между Северен Кавказ и Иран

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Иранският експерт очертава необходимите условия за постигане на справедлив и траен мир между Азербайджан и Армения

Iranian Telegram group “International Relations Studies”, 17 септември 2022

Старши експертът по международни отношения Феридун Маджлеси даде интервю за иранската медия Azarpajooh по въпроса за подновения военен конфликт между Азербайджан и Армения и последиците от него за Иран.

Г-н Маджлеси, каква е Вашата оценка за последната ситуация в Карабахския регион? Ще продължи ли настоящото прекратяване на огъня?

Смятам, че Република Азербайджан наруши автономията на арменската територия на “автономната” Република Нагорни Карабах, като я анексира.  Също така смятам, че нападението на Армения срещу Република Азербайджан в момент на слабост на тази страна надхвърля подкрепата за арменците от Карабах, а окупацията на 20 % от територията на Република Азербайджан е явна агресия и продължаването на окупацията е илюзорна и глупава експанзия. Армения трябваше да разбере, че Република Азербайджан, с три пъти по-голямо население и три пъти по-голяма площ, както и с богатство, надхвърлящо тези размери, постепенно ще възстанови законната си власт и ще действа според “дълга” си да върне “окупираните” земи.

Армения, разбирайки фактите и интересите си, трябваше много по-рано да започне преговори с Азербайджан и да използва посредничеството на Иран и Русия за намиране на практично и справедливо решение. Ето защо сегашното прекратяване на огъня няма да продължи дълго, ако не бъде подписано “практично и справедливо” мирно споразумение.

Какво е състоянието на т.нар. коридор “Зангзор”, който свързва азербайджанския анклав Нахичеван с азербайджанския континент през Иран?

Не съществува коридор с името Зангзор, но ако имате предвид създаването на постоянен и безопасен маршрут като правен сервитут между изолираната част на Нахичеван и континенталната част на Република Азербайджан, ако това не противоречи на запазването на териториалната и граничната цялост на Армения, би било законно и в интерес на всички страни, а именно Иран, Армения и Република Азербайджан, в контекста на “справедлив и практичен мирен договор”. Но ако това означава да се окупира граничната територия между Армения и Иран на север от река Арас, не смятам, че такъв коридор, който пресича историческия излишък на Иран към южен и северен Кавказ, е в контекста на “справедлив и практичен мирен договор” и в полза на трите страни.

Ако целта на Република Азербайджан е да се създаде някакъв вид пътен и железопътен достъп между Нахчъван и основната територия на Република Азербайджан, без да се накърнява териториалната цялост и граничните интереси на Армения с Иран, тогава това би било легитимно и логично решение, което най-накрая ще бъде осъществено. Но ако намерението е да се завземе част от Армения в периферията с цената на прекъсване на връзката на Иран с Армения и Северен Кавказ, Иран логично ще го разглежда като враждебно действие, предприето под формата на пантюркистки експанзионизъм и военни цели на Турция, и като пречка за мира в региона.

Русия също е ангажирана и заинтересована да поддържа връзката на Северен Кавказ с Иран чрез Армения. Като осигури преминаването на пътна и железопътна връзка, състояща се от мостове и тунели, от най-близко разстояние, Баку не трябва да се намесва в конвенционалната цялост на Ереван!

Какви са необходимите изисквания за сключване на справедливо и практично мирно споразумение между Азербайджан и Армения?

Ако между двете страни бъде подписано “справедливо и практично мирно споразумение”, няма да е необходимо руските мироопазващи сили да имат план. Освен това Армения и Република Азербайджан се различават от Украйна по това, че Русия има териториален претекст за Украйна. Във всеки случай важният въпрос за трайния мир е “справедливостта и практичността” на договора.

Устойчивият мир трябва да има условия, според които в този договор Република Азербайджан трябва първо – да приеме отделянето на Нагорно-Карабахската автономна република чрез договаряне на границите на арменската и азербайджанската област, второ – Република Азербайджан и Армения трябва да приемат “правото на сервитут” на двете страни при свързването на отделените части от страните на другата страна с континенталната част на страната, чрез пътища, мостове и тунели.  Това означава, че Република Азербайджан ще има достъп до Нахичеван, а Армения може да има достъп до арменската част на Нагорни Карабах, без да нарушава териториалната цялост на другата страна.

В крайна сметка има и трето условие за мир в Кавказ. Тази работа трябва да бъде постигната под формата на магистрала, железопътно трасе, съоръжения за нефто- и газопроводи, линии за пренос на електроенергия и телекомуникации под формата на комбинация от мостове и тунели през най-близкото разстояние между изолираните части и континенталната част на двете държави и да не пречи на конвенционалния сухопътен, воден и железопътен достъп на страната!

Ако двете страни не се съгласят на тези справедливи сервитути с подкрепата на Иран и Русия, каква друга алтернатива ще имат освен война, убийства и разрушения?  Като се възползват от мира, Армения и Азербайджан могат да се възползват от много по-голямо икономическо и промишлено развитие.

Особено Армения може да се възползва от финансовата подкрепа и инвестициите на стотици хиляди арменци по целия свят, а Иран също трябва да разглежда Република Азербайджан, а също и Армения като свои роднински страни и да има специални отношения с тях и може да се възползва еднакво добре от търговията и отношенията с двете мирни и богати съседни страни.

Русия също ще събере ресурсите си и ще помисли за възможностите за развитие на търговията по севернокавказкия маршрут към Иран.

Снимка: Войната в Нагорни Карабах периодично се възпламенява (източник: YouTube)

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Последвай канала на блога “Персийският мост на приятелството” в YouTube! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter. Има и канал в Telegram.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s