Category: București – Букурещ – Bucharest

Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective

Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective

The history of the Center for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs of Iran (source: ipis.ir)

Speech by H.E. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, deputy foreign minister of Iran

This text is the speech of H.E. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, president of Institute for Political and International Studies (IPIS) and deputy minister of foreign affairs of the Islamic Republic of Iran at the 8th Forum “Middle East in Quest for Security, Stability, and Economic Identity”, which was held online in Bucharest, 7th July 2022.

Continue reading “Effects of the war in Ukraine on the Middle East: an Iranian perspective”
Advertisement
Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană

Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană

Istoria Centrului de Studii Politice și Internațioanle al Ministerului Afacerilor Externe din Iran (sursă: ipis.ir)

Discurs al E.S. Dr. Mohammad Hassan Sheikholeslami, ministru adjunct de externe al Iranului

Acesta este transcrierea discursului E.S. Dr. Mohammad Hassan Shaykh al-Islami, președinte al Institutului pentru Studii Politice și Internaționale (IPIS) și ministru adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Islamice Iran la cel de-al 8-lea Forum “Orientul Mijlociu în căutarea securității, stabilității și identității economice” din București, care a avut loc online pe 7 iulie 2022.

Continue reading “Efectele războiului din Ucraina asupra Orientului Mijlociu: o perspectivă iraniană”
Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка

Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка

Историята на Центъра за политически и международни отношения към Министерството на външните работи на Иран (източник: ipis.ir)

Изказване на иранския заместник-външен министър д-р Мохаммад Хасан Шейхолеслами 

Това е стенограмата на речта на Н. Пр. д-р Мохаммад Хасан Шейхолеслами, председател на Института за политически и международни изследвания (IPIS) в Техеран и заместник-министър на външните работи на Ислямска република Иран, на 8-ия форум “Близкият изток в търсене на сигурност, стабилност и икономическа идентичност” в Букурещ, проведен на 7 юли 2022 г.

Continue reading “Последиците от войната в Украйна за Близкия изток: иранска гледна точка”
Persian Language Day at the University of Bucharest 

Persian Language Day at the University of Bucharest 

Sara Esterabadeyan comments on Rumi and Hafez’s poetry (source: YouTube)

Iranian studies students and professors, Iran experts and diplomats attended an event to celebrate Persian language and culture

Vladimir Mitev

On 23 May 2022, many people passionate about Persian culture and Iran gathered to celebrate Persian Language Day at the University of Bucharest. The event, dedicated to the author of the epic “Shahnameh” Ferdowsi, included several presentations by Iranian studies students as well as speeches by people in the audience who are familiar with Iranian culture.

Continue reading “Persian Language Day at the University of Bucharest “
Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București 

Sara Esterabadeyan comentează poeziile lui Rumi și Hafez (sursă: YouTube)

Studenți și profesori de iranologie, cunoscători ai lumii persane și diplomați au participat la un eveniment pentru a sărbători limba și cultura persană

Vladimir Mitev

În ziua de 23 mai 2022 mai multe persoane pasionate de cultura persană și de Iran s-au adunat pentru a celebra Ziua Limbii Persane. Dedicat autorului epopeii Shahname scrisă de Ferdowsi, în cadrul evenimentului au fost susținute mai multe prezentări, realizate de studenții de iranistică, iar pe parcursul evenimentului am avut parte și de intervenții din partea persoanelor din public, cunoscători ai culturii iraniene.

Continue reading “Ziua Limbii Persane a avut loc la Universitatea din București “
Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Ден на персийския език в Букурещкия университет 

Сара Естерабадеян коментира поезията на Руми и Хафез (източник: YouTube)

Студенти и преподаватели по иранистика, познавачи на Иран  и дипломати присъстваха на събитие за отбелязване на персийския език и култура

Владимир Митев

На 23 май 2022 г. много хора, запленени по персийската култура и Иран, се събраха, за да отпразнуват Деня на персийския език в Букурещкия университет. Събитието, посветено на автора на епоса “Шахнаме” Фердоуси, включваше няколко презентации на студенти по иранистика, както и изказвания на хора от публиката, които са запознати с иранската култура.

Continue reading “Ден на персийския език в Букурещкия университет “
Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Highway in Qom (photo: Pixabay, CC0)

The volume of bilateral trade between Iran and Romania amounts to only 40 million euro in the first half of 2020, says Neda Raefipour, economic adviser at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bucharest

Adelina Toader

Economic relations between Iran and Romania have always been stable and positive. But in the first six months of 2020 the volume of bilateral trade has reached only 40 million euro. However Neda Raefipour – economic adviser at the Iranian embassy in Bucharest, believes that there are many opportunities for cooperation between Romania and Iran and their private sectors. She gave an interview to the Bourse newspaper about the main areas of cooperation between Romania and Iran, but also about the existing opportunities in the bilateral relations.

This text was published on 23 October 2020 at the site of the Bourse newspaper and is republished with the permission of the newspaper. The title of the interview is slightly modified.

Continue reading “Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations”
Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale

Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale

Bulevard din oraşul Qom (sursă: Pixabay, CC0)

Volumul schimburilor comerciale bilaterale dintre Iran şi România, în primele şapte luni ale anului, a scăzut la doar 40 milioane de euro, afirmă doamna consilierul economic al Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureşti într-un interviu acordat ziarului Bursa

Adelina Toader

Relaţiile economice dintre Iran şi Româ­nia s-au fost în permanenţă într-un cadru pozitiv, deşi primele luni ale anului 2020 au înregistart scăderi ale volumului schimburilor comerciale bilaterale ajungând la o valoare de doar 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, oportunităţile de cooperare dintre ţările noastre sunt multiple, iar o mai mare mobilitate a sectorului privat atât din Iran, cât şi din România poate duce la îmbunătăţirea relaţiilor comerciale bilaterale, consideră doamna Neda Raefipour, consilier economic al Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureşti. Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre principalele arii de cooperare dintre ţările noastre, dar şi despre oportunităţile pe care le putem fructific.

Acest articol a fost publicat pe 23 octombrie 2020 pe site-ul românesc Bursa. Blogul Podul Persan al Prieteniei a preluat acest articol cu permisul redacţiei şi a modificat puţin titlul.

Continue reading “Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale”
Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор

Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор

Булевард в град Гом (снимка: Pixbay, CC0)

Обемът на двустранните търговски отношения между Иран и Румъния през първата половина на годината е спаднал до 40 милиона евро, обяснява икономическия съветник в посолството на Ислямска Република Иран в Букурещ

Аделина Тоадер

Икономическите отношения между Иран и Румъния са постоянни. Но през първия месец на 2020 г. обемът на търговския стокообмен спадна на 40 млн. евро. Въпреки това има много възможности за сътрудничество между Румъния и Иран. По-голяма свобода за движение на частния сектор в двете страни може да допринесе за подобряване на двустранната търговия, смята госпожа Неда Раефипур – икономически съветник в посолството на Ислямска република Иран в Букурещ. Тя даде това интервю на румънското списание “Борса”, като говори за основните области на стопанско сътрудничество между Иран и Румъния, както и за възможностите, от които румънците могат да се възползват.

Тази статия бе публикувана на 23 октомври 2020 г. на сайта на румънския вестник “Борсата”. Блогът “Персийският мост на приятелството” препечата статията със съгласието на редакцията и с малка промяна на заглавието.

Continue reading “Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор”

Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016

cernatescu_gaudeamus_700
Михай Чернатеску (в средата) по време на представянето на преведената от него книга “Приключенията на Настрадин Ходжа” в рамките на Панаира на книгата “Гаудеамус” 2016 (снимка: Владимир Митев)

Специалистът по ислямска история Михай Чернатеску е превел 500 истории за Настрадин Ходжа от персийски на румънски език

Владимир Митев

В „Илиада“ целият свят на Древна Елада е изобразен върху щита на Ахил. Ако днес някой иска да срещне интелектуалния румънски свят на едно място, трябва да посети панаира на книгата „Гаудеамус“ в Букурещ.

Между 16 и 20 ноември десетки хиляди жители и гости на най-големия румънски град се стекоха в Romexpo, за да присъстват на представяния на книги, интервюта и да купят с намаление нови заглавия. Тук бяха както комерсиални издателства, доминиращи книжния пазар на страната, така и университетски издателски къщи. Имаше още пространства с картини, щанд за масонска литература и други изкушения за любопитните.  На всеки половин час някъде в изложението започваха представяния на книги, които протичаха в зоните между отделните павилиони.

Continue reading “Румънски прозорец към иранската култура бе отворен на Панаира на книгата „Гаудеамус“ 2016”