Category: Tabriz – Табриз

Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations

Highway in Qom (photo: Pixabay, CC0)

The volume of bilateral trade between Iran and Romania amounts to only 40 million euro in the first half of 2020, says Neda Raefipour, economic adviser at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bucharest

Adelina Toader

Economic relations between Iran and Romania have always been stable and positive. But in the first six months of 2020 the volume of bilateral trade has reached only 40 million euro. However Neda Raefipour – economic adviser at the Iranian embassy in Bucharest, believes that there are many opportunities for cooperation between Romania and Iran and their private sectors. She gave an interview to the Bourse newspaper about the main areas of cooperation between Romania and Iran, but also about the existing opportunities in the bilateral relations.

This text was published on 23 October 2020 at the site of the Bourse newspaper and is republished with the permission of the newspaper. The title of the interview is slightly modified.

Continue reading “Neda Raefipour: A greater mobility of the private sector in Romania and Iran will develop the bilateral relations”
Advertisement
Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale

Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale

Bulevard din oraşul Qom (sursă: Pixabay, CC0)

Volumul schimburilor comerciale bilaterale dintre Iran şi România, în primele şapte luni ale anului, a scăzut la doar 40 milioane de euro, afirmă doamna consilierul economic al Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureşti într-un interviu acordat ziarului Bursa

Adelina Toader

Relaţiile economice dintre Iran şi Româ­nia s-au fost în permanenţă într-un cadru pozitiv, deşi primele luni ale anului 2020 au înregistart scăderi ale volumului schimburilor comerciale bilaterale ajungând la o valoare de doar 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, oportunităţile de cooperare dintre ţările noastre sunt multiple, iar o mai mare mobilitate a sectorului privat atât din Iran, cât şi din România poate duce la îmbunătăţirea relaţiilor comerciale bilaterale, consideră doamna Neda Raefipour, consilier economic al Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureşti. Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre principalele arii de cooperare dintre ţările noastre, dar şi despre oportunităţile pe care le putem fructific.

Acest articol a fost publicat pe 23 octombrie 2020 pe site-ul românesc Bursa. Blogul Podul Persan al Prieteniei a preluat acest articol cu permisul redacţiei şi a modificat puţin titlul.

Continue reading “Neda Raefipour: O mai mare mobilitate a sectorului privat din Iran şi România va îmbunătăţi relaţiile comerciale bilaterale”
Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор

Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор

Булевард в град Гом (снимка: Pixbay, CC0)

Обемът на двустранните търговски отношения между Иран и Румъния през първата половина на годината е спаднал до 40 милиона евро, обяснява икономическия съветник в посолството на Ислямска Република Иран в Букурещ

Аделина Тоадер

Икономическите отношения между Иран и Румъния са постоянни. Но през първия месец на 2020 г. обемът на търговския стокообмен спадна на 40 млн. евро. Въпреки това има много възможности за сътрудничество между Румъния и Иран. По-голяма свобода за движение на частния сектор в двете страни може да допринесе за подобряване на двустранната търговия, смята госпожа Неда Раефипур – икономически съветник в посолството на Ислямска република Иран в Букурещ. Тя даде това интервю на румънското списание “Борса”, като говори за основните области на стопанско сътрудничество между Иран и Румъния, както и за възможностите, от които румънците могат да се възползват.

Тази статия бе публикувана на 23 октомври 2020 г. на сайта на румънския вестник “Борсата”. Блогът “Персийският мост на приятелството” препечата статията със съгласието на редакцията и с малка промяна на заглавието.

Continue reading “Неда Раефипур: Румъно-иранските търговски отношения ще спечелят от по-голяма свобода за движение на частния сектор”