Category: A-specto – А-спекто

Reza Davari: Global affairs are led by vanity and pride. That is why great disasters can’t be avoided

Reza Davari: Global affairs are led by vanity and pride. That is why great disasters can’t be avoided

The Iranian philosopher Reza Davari (foto: Reza Davari)

Interview about Iran’s philosophical contribution and its place on the philosophical map of the world

Vladimir Mitev

Prof. Reza Davari is an Iranian philosopher and the president of the Iranian Academy since 1998. He was the editor-in-chief of many Iranian scientific journals. His academic career is related to the publication of 50 books in the sphere of philosophy and of more than 700 articles an conferences, seminars and different journals. More than 40 books and articles by prof. Davari are translated into English, Russian, Arabic, French and other languages. He has also occupied management positions in higher education and in culture in Iran. He was the director of the Iranian national commission for UNESCO between 1980 and 1982. 

The English version of this interview was originally published at the site of the Center for Iranian, Balkan and Central European Studies (IBCE), which is based in Sofia. A slightly edited version of this interview was published on 20 October 2016 at the site of the Bulgarian magazine “A-specto”.

Continue reading “Reza Davari: Global affairs are led by vanity and pride. That is why great disasters can’t be avoided”
Advertisement
Reza Davari: Afacerile mondiale sunt conduse de la mândrie şi vanitate şi din această cauză e imposibil să fie evitate marele dezastre

Reza Davari: Afacerile mondiale sunt conduse de la mândrie şi vanitate şi din această cauză e imposibil să fie evitate marele dezastre

davari_2
Reza Davari (foto: Reza Davari)

Interviu realizat de Vladimir Mitev

Prof. Reza Davari este filozof iranian, preşedintele Academiei ştiinţelor din Iran de la 1998. A fost editorul-şef multor jurnale ştiinţifice iraniene. Carieria lui academică e legată cu publicarea celor 50 cărţi în sfera filozofiei şi a celor peste 700 articole la conferinţe, seminare şi în jurnale diferite. Peste 40 cărţi şi articole ale profesorului Davari sunt traduse în limba engleză, cea rusă, cea arabă, cea franceză şi altele. Totodată omul de ştiinţă a ocupat poziţii de conducere în educaţia înaltă şi în sfera culturii din Iran. Între 1980 şi 1982 a fost director Comisiei naţionale iraniene a UNESCO.

Acest interviu a fost publicat la 20 octombrie 2016 pe saitul revistei ”A-specto”.   

Domnule Davari, după intrarea în forţa a acordul nuclear există mai intensivă colobarare politică şi economoică între Iran şi Occident. Dacă aceste relaţii au ajuns la o etapă calitativ nouă?

Continue reading “Reza Davari: Afacerile mondiale sunt conduse de la mândrie şi vanitate şi din această cauză e imposibil să fie evitate marele dezastre”
Реза Давари: Световните дела се управляват с гордост и суета, затова е невъзможно да се избегнат големите бедствия

Реза Давари: Световните дела се управляват с гордост и суета, затова е невъзможно да се избегнат големите бедствия

davari_2
Реза Давари (снимка: Реза Давари)

Интервю на Владимир Митев

Проф. Реза Давари е ирански философ, председател на Академията на науките на Ислямска република Иран от 1998 г. Бил е главен редактор на редица ирански научни издания. Академичната му кариера е свързана с издаването на 50 книги в областта на философията и над 700 публикации на различни конференции, семинари и в журнали. Повече от 40 книги и публикации на професор Давари са преведени на английски, руски, арабски, френски и други езици. Паралелно с работата си на изследовател, ученият е заемал и управленски позиции във висшето образование и културата. Между 1980 г. и 1982 г. е бил директор на Иранската национална комисия за ЮНЕСКО.

Тази статия бе публикувана на 20 октомври 2016 г. на сайта на списание A-specto.

Господин Давари, след като ядреното споразумение влезе в сила, има по-интензивно политическо и икономическо сътрудничество между между Иран и Запада. Но, дали тези отношения наистина са на качествено нов етап?

Continue reading “Реза Давари: Световните дела се управляват с гордост и суета, затова е невъзможно да се избегнат големите бедствия”