Category: Universitatea din Sofia – Софийски университет – Sofia University

Heidegger ca filosof cheie în Iran

Heidegger ca filosof cheie în Iran

Actualment Bijan Abdolkarimi este unul dintre influentele Heidegger-işti din Iran şi a realizat o serie de discursuri despre ”Heidegger în Iran” (sursă: YouTube)

Autenticitatea și lupta/rezistența spirituală sunt concepte care contează pentru iranieni atât înainte, cât și după Revoluţia Islamică

Vladimir Mitev

Această publicație a fost prezentată în cadrul conferinței Iran și Europa în Oglinda Istoriei, care a avut loc la Universitatea din Sofia în iunie 2016.

Continue reading “Heidegger ca filosof cheie în Iran”
Хайдегер като ключов философ в Иран

Хайдегер като ключов философ в Иран

Бижан Абдолкарими е един от водещите ирански хайдегеристи днес. Той е автор на цикъл от лекции, наречен “Хайдегер в Иран” (източник: YouTube)

Автентичността и духовната борба/съпротива са понятия от значение за иранците както преди, така и след Ислямската революция

Владимир Митев

Тази публикация беше представена на конференцията “Иран и Европа в огледалото на историята”, проведена в Софийския университет през юни 2016 г. Преводите на български на философски цитати принадлежат на автора на статията.

Continue reading “Хайдегер като ключов философ в Иран”