Category: Relaţii ruso-iraniene – Руско-ирански отношения – Russian-Iranian relations

Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Интервю с иранския експерт по външна политика относно актуалните въпроси на международните отношения около Иран: иранско-саудитското споразумение, отношенията с Русия и Китай, иранското ядрено споразумение, конфликтите в Кавказ, шиитската ос на съпротива в Близкия изток и отношенията на Иран с глобалния Юг

Владимир Митев

Феридун Маджлеси е бивш дипломат, служил във Вашингтон и в Брюксел в европейската общност преди Иранската революция през 1979 г. Оттогава той е мениджър и предприемач, както и писател и преводач. Превел е Гор Видал на персийски език. Понастоящем е журналист на свободна практика, колумнист и експерт по външна политика. 

Continue reading “Феридун Маджлеси: Китай е единствената оставаща значима възможност за иранската външна търговия”
Advertisement
Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian

Fereydoun Majlessi (sursă: Fereydoun Majlessi)

Interviu cu expertul iranian în politică externă despre problemele actuale privind relațiile internaționale din jurul Iranului: acordul Iran-Arabia Saudită, relațiile cu Rusia și China, acordul nuclear iranian, conflictele din Caucaz, axa de rezistență șiită din Orientul Mijlociu și relațiile Iranului cu Sudul Global

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi este un fost diplomat, care a lucrat la Washington DC și la Bruxelles în cadrul Comunității Europene înainte de Revoluția iraniană din 1979. De atunci, a fost manager și antreprenor, precum și scriitor și traducător. L-a tradus pe Gore Vidal în limba persană. În prezent, este jurnalist independent, editorialist și expert în politică externă. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China este singura posibilitate semnificativă rămasă pentru comerțul exterior iranian”
Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade

Fereydoun Majlessi (source: Fereydoun Majlessi)

Interview with the Iranian foreign policy expert on current international relations issues around Iran: the Iran-Saudi deal, the relations with Russia and China, the Iranian nuclear deal, the conflicts in Caucasus, the Shia axis of resistance in the Middle East and Iran’s relations with the Global South

Vladimir Mitev

Fereydoun Majlessi is a former diplomat, who served in Washington DC and in Brussels in the European community before the Iranian Revolution in 1979. Since then he has been a manager and an entrepreneur, as well as a writer and translator. He has translated Gore Vidal into Persian. At present he is a freelance journalist, columnist and a foreign policy expert. 

Continue reading “Fereydoun Majlessi: China is the only remaining significant possibility for the Iranian foreign trade”
Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria

Ioana Contantin-Bercean is a frequent of the leading Romanian TV emissions on international relations (source: Facebook)

An interview with a Romanian expert on international relations about the recent developments in the Middle Eastern politics – Joe Biden’s visit in the region and Vladimir Putin’s visit to Tehran, about Turkey’s specific position of a mediator between “the West” and “the East” and about the prospects of Turkish-inspired “strategic ambiguity” for Romania and Bulgaria

Vladimir Mitev

Cross-border Talks’ Vladimir Mitev discussed with Ioana Constantin-Bercean, a Romanian expert on international relations from the Romanian Academy about Middle Eastern politics in the conditions of war in Ukraine, about Turkey’s role of mediator and how Bulgaria and Romania could approach the Russian-Turkish cooperation, which is strong in the energy domain. 

Ioana believes that Joe Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia was meant to reassure the countries of the American security guarantees as now the prospects of the revival of the nuclear agreement with Iran are really good. As for the Russian-Iranian relationship, it is complex as both countries are under strong sanctions, but they are also competitors in the energy domain. Turkey’s role as mediator between Russia and Ukraine, between the West and “the East” is something which deserves greater attention, as Turkey’s president announced his country will pay for Russian gas in rubles. 

When asked whether Bulgaria and Romania, who have good relations with Turkey could emulate Turkey’s strategic ambiguity, Ioana Bercean was skeptical. She reminded that both countries are members of NATO and the EU and that means alignment with the West in foreign policy.

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Turkey’s strategic ambiguity is not possible in the case of Romania and Bulgaria”
Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei

Ioana Bercean este invitată des la emisiunile televiziunilor românești despre relațiile internaționale (sursă: Facebook)

Un interviu cu un expert român în relații internaționale despre evoluțiile recente din politica Orientului Mijlociu – vizita lui Joe Biden în regiune și vizita lui Vladimir Putin la Teheran, despre poziția specifică a Turciei de mediator între “Vest” și “Est” și despre perspectivele “ambiguității strategice” de inspirație turcă în cazul României și Bulgariei

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev de la “Cross-border Talks” a discutat cu Ioana Constantin-Bercean, expert român în relații internaționale de la Academia Română, despre politica Orientului Mijlociu în condițiile războiului din Ucraina, despre rolul de mediator al Turciei și despre cum ar putea aborda Bulgaria și România cooperarea ruso-turcă, puternică în domeniul energetic. 

Ioana consideră că vizita lui Joe Biden în Israel și Arabia Saudită a fost menită să reasigure aceste țări de garanțiile de securitate americane, în condițiile în care acum perspectivele de relansare a acordului nuclear cu Iranul sunt foarte bune. În ceea ce privește relația ruso-iraniană, aceasta este complexă, deoarece ambele țări sunt supuse unor sancțiuni puternice, dar sunt și competitoare în domeniul energetic. Rolul de mediator al Turciei între Rusia și Ucraina, între Occident și “Est” este un lucru care merită o atenție sporită, în condițiile în care președintele Turciei a anunțat că țara sa va plăti gazul rusesc în ruble. 

Întrebată dacă Bulgaria și România, care au relații bune cu Turcia, ar putea emula ambiguitatea strategică a Turciei, Ioana Bercean s-a arătat sceptică. Ea a reamintit că ambele țări sunt membre ale NATO și UE și că acest lucru înseamnă aliniere la Vest in politică externă.

Videoul poate fi văzut aici subtitrat în limba română:

Continue reading “Ioana Constantin-Bercean: Ambiguitatea strategică a Turciei nu este posibilă în cazul României și Bulgariei”
Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България

Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България

Йоана Константин-Берчан често коментира международните отношения за водещите румънски телевизии (източник: Facebook)

Интервю с румънски експерт по международни отношения за последните събития в близкоизточната политика – посещението на Джо Байдън в региона и визитата на Владимир Путин в Техеран, за специфичната позиция на Турция като посредник между “Запада” и “Изтока” и за потенциала Румъния и България да се вдъхновят от Турция за “стратегическа двусмисленост”

Владимир Митев

Владимир Митев от “Трансгранични разговори” разговаря с Йоана Константин-Берчан, румънски експерт по международни отношения от Румънската академия, за политиката на Близкия изток в условията на война в Украйна, за ролята на Турция като посредник и за това как България и Румъния биха могли да подходят към руско-турското сътрудничество, което е силно в енергийната сфера.

Йоана смята, че посещението на Джо Байдън в Израел и Саудитска Арабия е имало за цел да увери страните в американските гаранции за сигурност, тъй като сега перспективите за възобновяване на ядреното споразумение с Иран са наистина добри. Що се отнася до руско-иранските отношения, те са сложни, тъй като и двете страни са подложени на строги санкции, но са и конкуренти в енергийната област. Ролята на Турция като посредник между Русия и Украйна, между Запада и “Изтока”, е нещо, което заслужава по-голямо внимание, тъй като президентът на Турция обяви, че страната му ще плаща за руския газ в рубли.

На въпроса дали България и Румъния, които имат добри отношения с Турция, биха могли да подражават на турската стратегическа двусмисленост, Йоана Берчан беше скептична. Тя припомни, че и двете страни са членки на НАТО и ЕС и това означава обвързване със Запада във външната политика.

Интервюто може да бъде видяно тук със субтитри на български език:

Continue reading “Йоана Константин-Берчан: Стратегическата двусмисленост на Турция не е възможна в случая с Румъния и България”
Q&A despre conferința privind gândirea iraniană prerevoluționară

Q&A despre conferința privind gândirea iraniană prerevoluționară

Screenshot din seminar (foto: YouTube)

Vladimir Mitev răspunde colegilor de la Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

În a doua parte a conferinței ”Motive sociale și anticoloniale în gândirea iraniană prerevoluționară” Vladimir Mitev a răspuns unor întrebări despre relațiile între Vest și Est, colaborările academice posibile și falia între lumi, precum și despre semnificația gândirii lui Ahmad Fardid și a lui Jalal Al-e Ahmad azi.

Continue reading “Q&A despre conferința privind gândirea iraniană prerevoluționară”
Въпроси и отговори към семинар, посветен на дореволюционната иранска мисъл

Въпроси и отговори към семинар, посветен на дореволюционната иранска мисъл

Скрийншот от частта за въпроси и отговори на семинара (източник: YouTube)

Владимир Митев отговаря на колегите си от Центъра за близкоизточни и средиземноморски изследвания към Университета “Бабеш-Боляй” в Клуж-Напока

Във втората част на семинара “Социални и антиколониални мотиви в дореволюционната иранска мисъл” Владимир Митев отговори на въпроси за отношенията между Запада и Изтока, за възможните академични сътрудничества и разрива между световете, както и за значението на мисълта на Ахмад Фардид и Джалал Ал-е Ахмад днес.

Втората част може да бъде гледана със субтитри на български език тук:

Continue reading “Въпроси и отговори към семинар, посветен на дореволюционната иранска мисъл”
Q&A about the conference on pre-revolutionary Iranian thought

Q&A about the conference on pre-revolutionary Iranian thought

Screenshot from the seminar (source: YouTube)

Vladimir Mitev responds to colleagues from the Centre for Middle East and Mediterranean Studies at Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca

In the second part of the conference “Social and anti-colonial motives in pre-revolutionary Iranian thought” Vladimir Mitev answered questions about relations between West and East, possible academic collaborations and the rift between the worlds, as well as the significance of Ahmad Fardid and Jalal Al-e Ahmad’s thought today.

Watch the second part with subtitles in English here:

Continue reading “Q&A about the conference on pre-revolutionary Iranian thought”