Tag: българо-ирански отношения

Иран – страна на гостоприемството

Иран – страна на гостоприемството

Професор д-р Иво Панов (снимка: Иво Панов)

Впечатления от пътувания в Ислямската република

Професор д-р Иво Панов

Тази статия бе публикувана на 21 април 2012 г. на сайта на вестник “Дума”.

Когато преди години прочетох за първи път книгата на Джеймс Морие “Приключенията на Хаджи Баба от Исфахан”, вече знаех, че Иран е страна на поетите, страна на розите и на славеите, на изяществото и на източната мъдрост, на поразителните контрасти. Знаех, че е страна, получила в наследство могъщата култура на древните месопотамски цивилизации. И още, че нейният народ е с двадесет и пет вековна държавност, преминал през ада на историята, преживял страховити чужди нашествия, но устоял и успял да съхрани самобитния си дух, своята национална идентичност.

Continue reading “Иран – страна на гостоприемството”
Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран

Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран

panov-700x350
Иво Панов (снимка: Иво Панов)

Интервю за културните връзки между Иран и България и за приноса на специалност “Иранистика” в Софийския университет за развитието на ирано-българските и ирано-европейските отношения

Владимир Митев

Ориенналистът-иранист Иво Панов е роден на 05 октомври 1958 г. в гр.София. Получава висшето си образование в Кабулския държавен университет – Афганистан, специалност „Персийска филология“ (1978 – 1980) и в Азербайджанския държавен университет, специалност „Източни езици и литература“ (1980 – 1984). През 2001 г. защитава в СУ „Св. Климент Охридски“ докторска дисертация на тема: „Нови аспекти в изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям“.

Иво Панов е ръководител на специалност „Иранистика“ в СУ от създаването ѝ през 1993 г. Той е директор на магистърската програма „Иранистика“ в Нов български университет (2000 – 2004). Председател е на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България“ от учредяването му през 2008 г. Ръководител е на секция „Теория, история и критика на превода“ при Съюза на преводачите в България (2010 – 2016) и е председател на Съюза на преводачите в България (2016 – 2019).

Автор e на 79 научни, литературно-критически и публицистични публикации у нас и в чужбина. Автор e и на предговор, съставител, редактор, рецензент, консултант или преводач на над 50 художествени и научни книги, четири от които издадени в ИР Иран. Иво Панов написва монографиите „Омар Хайям в България“ (2000) и „Персийска класическа литература IX – XV век“ (2018), „Енигмата Омар Хайям” (2019). Той е първият българин, превел четиристишията на Омар Хайям от персийски оригинали. За първи път в България, в съавторство с Алиреза Пурмохаммад, превежда от персийски оригинал първи том от „Шах-наме“ („Книга за царете“) на Абулгасем Фердоуси.

Continue reading “Иво Панов: Специалност „Иранистика” допринася за свързването на ЕС и Иран”