Tag: регионално сътрудничество

Споделянето на антиамериканските лозунги на талибаните от страна на Иран не означава общи интереси

Споделянето на антиамериканските лозунги на талибаните от страна на Иран не означава общи интереси

Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маждлеси)

Иранският външнополитически анализатор Феридун Маджлеси в интервю за Иранския журнал за международни отношения относно развитието на ситуацията в Афганистан при талибаните и отношението на Иран към тях

Рухола Сури

Тази статия бе публикувана първоначално в Иранския журнал за международни отношения.

Изтеглянето на САЩ от Афганистан и присъствието на талибаните в Кабул тласнаха събитията в Афганистан в посока, която според много наблюдатели е нова ера на нестабилност, екстремизъм и тероризъм в страната. Същевременно изтеглянето на САЩ от Афганистан предизвика много критики както в САЩ, така и в други страни, заради събитията, които се случиха след изтеглянето на САЩ от Афганистан, включително сформирането на правителство, съставено от екстремистки фигури в Кабул. Мнозина ги тълкуват като провал на външната политика на САЩ по отношение на Афганистан и като провал на политиката на САЩ за изграждане на нации извън границите на страната. 

В допълнение към тези случаи съществен въпрос е видът на реакциите, формирани в иранското общество на събитията в Афганистан, особено след появата на съпротивителното движение в Панджир. То доведе до множество дебати и разногласия в иранското общество между различни политически и социални групи. Каква трябва да бъде подходящата политика и подход в името на националните интереси на Иран? Това е много важен въпрос, който в наши дни се изучава от експерти и сме свидетели на различни анализи в тази област. 

Поради важността на повдигнатите въпроси, иранското списание за международни отношения проведе интервю с господин Феридун Маджлеси, експерт по международни въпроси и бивш дипломат. Маджлеси смята, че желанието за пари и власт обяснява до известна степен готовността на талибаните да преговарят със Съединените щати и да установят политическа власт. Противно на настояването на много наблюдатели за създаване на несигурност по границите на Китай и за въвличане на Китай в Афганистан като една от целите на изтеглянето на САЩ от Афганистан, Феридун Маджлеси смята, че общите интереси между Китай, Русия и САЩ ще позволят на тези страни да си сътрудничат, да поддържат сигурността, като същевременно развиват разумна икономическа конкуренция. Пълната транскрипция на това интервю можете да прочетете по-долу:

Continue reading “Споделянето на антиамериканските лозунги на талибаните от страна на Иран не означава общи интереси”
Advertisement

Алиреза Пурмохамад: Изследователският център IBCE иска да допринесе за взаимното опознаване на иранистите от Балканите и от Централна Европа

alireza-pourmohammad-photo-700
Алиреза Пурмохамад (снимка: Андрея Лаура Киш)

Интервю с председателя на Центъра за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE) по повод провелото се в българската столица между 11 и 17 септември 2017 г. лятно училище по иранистика – за целите, постиженията и бъдещите намерения на тази неправителствена организация

Владимир Митев

Алиреза Пурмохамад е ръководител на Центъра за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа (IBCE),  който бе учреден в София през 2016 г. с намерение да допринесе за научното общуване и развитието на иранистиката в България и в страните от региона. От 2008 г. иранският учен преподава в специалност „Иранистика” при СУ „Св. Климент Охридски“, където води курсове по „Увод в мистицизма“, „Персийски език и литература“, „Техерански диалект“, „Разговорен персийски език“, „Увод в персийската митология и епос“.

Алиреза Пурмохамад е възпитаник на иранския университет „Аламе Табатабаи“. Съвместната работа между председателя на IBCE и ръководителя на специалност „Иранистика“ в Софийския университет и председател на Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България доц. д-р Иво Панов доведе през последните години до провеждането на няколко международни научни конференции у нас, до превода и издаването на авторски книги, речници и томове с научни статии на български, а в средата на септември 2017 г. и до първото по рода си лятно училище по иранистика с лектори от Иран, Унгария и България. В рамките на курса бяха изнесени лекции по Увод в древноперсийския и средноперсийския език, по Персийска класическа литература, по Съвременна иранска литература, по Иранска философия и религия… Последните засегнаха актуални теми като: историческа еволюция на шиитските секти, ирански мистицизъм и др. Упражненията по практически персийски език на свой ред допринесоха за преодоляването на някои специфични проблеми, свързани  с писането и говоренето на персийски език.

След края на лятното училище в Ректората на Софийския университет се проведе среща на ръководители на академични центрове и специалности по иранистика от Полша, Унгария, Румъния, Турция, Сърбия, Косово, Иран и България. Основна цел на срещата бе взаимното опознаване и търсене на възможности за сътрудничество в областта на иранистичните изследвания. Дейността на IBCE стана повод блогът “Мостът на приятелството” да разговаря с председателя на този своеобразен Регионален център за стратегически изследвания.

Continue reading “Алиреза Пурмохамад: Изследователският център IBCE иска да допринесе за взаимното опознаване на иранистите от Балканите и от Централна Европа”