Tag: Bulgaria

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

Bulgarian-Russian relations are really at a low point. However, this is not so much due to internal dynamics as to the international context in which the two countries find themselves

Kamran Baradaran

Since the inauguration of US President Joe Biden, a number of countries in Central and Eastern Europe have clashed sharply with Russia. One of them is Bulgaria, whose prosecutor’s office has launched an investigation into Russia’s alleged connection to bombings involving weapons industry years ago. Several Bulgarians were accused of spying for a network allegedly linked to Russia. Russian diplomats were also expelled.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov commented on this occasion that Bulgaria tried to ”outdo” the Czech Republic in its anti-Russian line.

In this context, the Iranian Workers’ News Agency contacted the founder of the Persian Bridge of Friendship blog to obtain an opinion on Bulgarian-Russian and European-Russian relations. The interview was published on May 8, 2021.

Continue reading “The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden”
Advertisement
Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Relațiile bulgaro-ruse se află într-adevăr la un nivel scăzut. Cu toate acestea, acest lucru nu se datorează atât dinamicii interne, cât contextului internațional în care se află cele două țări

Kamran Baradaran

De la inaugurarea președintelui SUA Joe Biden, o serie de țări din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu Rusia. Una dintre acestea este Bulgaria, al cărui parchet a lansat o investigație cu privire la o conexiune rusă cu explozii în locații legate de industria armamentului cu ani în urmă. Mai mulți bulgari au fost acuzați că spionează pentru o rețea legată de Rusia. Diplomații ruși au fost, de asemenea, expulzați.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat cu această ocazie că Bulgaria a încercat să depășească Republica Cehă în linia sa anti-rusă.

În acest context, Agenția de Știri a Muncitorilor din Iran a contactat fondatorul blogului Podul Persan al Prieteniei pentru a obține o opinie cu privire la relațiile bulgaro-ruse și europeno-ruse. Interviul a fost publicat pe 8 mai 2021.

Continue reading “Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden”
Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor

Iranul se bucură da mare moştenire culturală (sursă: Pixabay, CC0)

Istoria relațiilor diplomatice bulgaro-iraniene face obiectul cercetării diplomatului Angel Orbeţov

Anghel Orbeţov

Acest articol a fost publicat în Cartea 4 pe anul 2020 a jurnalului istoric bulgar „Anamnesis”

Interesul față de istoria relațiilor bulgaro-iraniene este determinat de mai mulți factori. În primul rând, cele două țări sunt printre cele mai vechi de pe continentele lor și sunt centre de culturi cu o influență dincolo de granițele lor. Între popoarele lor existau legături vechi de secole facilitate de apropierea geografică, datând din antichitate și continuând până în prezent.

Continue reading “Bulgaria și Iran: parteneri de-a lungul secolelor”
Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Bulgaria and Iran: partners over the centuries

Iranians boast great culutral heritage (source: Pixabay, CC00

The history of Bulgarian-Iranian diplomatic relations is the subject of research by the diplomat Angel Orbetsov

Angel Orbetsov

This article was published in Book 4 for 2020 of the Bulgarian historical journal “Anamnesis”

Continue reading “Bulgaria and Iran: partners over the centuries”
Bulgaria is a NATO and EU member with the corresponding obligations and loyalties

Bulgaria is a NATO and EU member with the corresponding obligations and loyalties

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

Interview given to the Iranian Labour News Agency about the Romaniann politics after the formation of the centre-right government in December 2020 and about the state and future of Bulgarian-Russian relations in 2021

Kamran Baradaran

Vladimir Mitev is a Bulgarian-Romanian journalist based in Rousse, a town on the very border between the two countries. He is the editor-in-chief of the Romanian website BARICADA Romania, which initially started as a Romanian language version of the Bulgarian portal by the same name. 

Below is the ILNA’s interview with this authoritative journalist about the parliamentary elections in Romania and recent tensions between Sofia and Moscow. It was published originally on 3 January 2021.

Continue reading “Bulgaria is a NATO and EU member with the corresponding obligations and loyalties”
Bulgaria este un membru NATO și UE cu obligațiile și loialitățile ce decurg de aici

Bulgaria este un membru NATO și UE cu obligațiile și loialitățile ce decurg de aici

Vladimir Mitev (foto: Vladimir Mitev)

Interviu al Agenției Iraniene de Ştiri a Lucrătorilor despre politica românească după formarea guvernului de centru-dreapta în decembrie 2020 și despre starea și perspectivele relațiilor bulgaro-ruse în 2021

Kamran Baradaran

Acest articol a fost publicat pe 3 ianuarie 2021 pe site-ul Agenţiei Iraniene de Ştiri a Muncitorilor.

Continue reading “Bulgaria este un membru NATO și UE cu obligațiile și loialitățile ce decurg de aici”
The Iranian Cultural Center supports the Iranian studies in Bulgaria

The Iranian Cultural Center supports the Iranian studies in Bulgaria

The Iranian Cultural Center in Sofia is just a few steps away from the Eagle’s Bridge (photo: Pixabay, CC0)


Interview on Radio Farhang (Culture) with Hamid Reza Azadi – director of the Cultural Representation at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bulgaria, about his recent meeting with the Head of the Center for Eastern Languages ​​and Cultures at Sofia University

This interview can be heard in Persian here. It was broadcast on Farhang Radio on 2th November (12th Aban) 2020.

Radio Farhang: We will have a conversation with Mr. Hamid Reza Azadi – Director of the Cultural Representation at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Bulgaria and a representative of the Saadi Foundation with a focus on the dissemination and teaching of the Persian language in Bulgaria. We will talk about the meeting of Mr. Azadi with the director of the Center for Oriental Languages ​​and Cultures of Sofia University, Professor Ivo Panov. Mr. Azadi, welcome to the Phoenix program on Radio Culture.

Continue reading “The Iranian Cultural Center supports the Iranian studies in Bulgaria”
Centrul cultural iranian susține studiile iraniene din Bulgaria

Centrul cultural iranian susține studiile iraniene din Bulgaria

Centrul cultural iranian se află la câţiva paşi din Podul Vulturilor în Sofia (sursă: Centrul cultural iranian)

Interviu la Radio Farhang (Cultură) cu Hamid Reza Azadi – Director al Reprezentanței Culturale la Ambasada Republicii Islamice Iran din Bulgaria despre întâlnirea sa recentă cu șeful Centrului de Limbi și Culturi Estice de la Universitatea din Sofia

Acest interviu poate fi auzit în persană aici. A fost difuzionat la Radio Farhang pe 2 noiembrie 2020.

Radio Farhang: Vom avea o conversație cu domnul Hamid Reza Azadi – director al reprezentanței culturale la Ambasada Republicii Islamice Iran în Bulgaria și un reprezentant al Fundației Saadi, cu accent pe diseminarea și predarea limbii persane în Bulgaria. Vom vorbi despre întâlnirea domnului Azadi cu directorul Centrului pentru limbi și culturi orientale al Universității din Sofia, profesorul Ivo Panov. Domnule Azadi, bine ați venit la programul Phoenix de la Radio Cultură!

Continue reading “Centrul cultural iranian susține studiile iraniene din Bulgaria”
Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran

Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran

IBCE’s logo (source: IBCE)

The former Iranian ambassador in Bulgaria, founder of the Center for Iranian, Balkan and Central European Studies (IBCE) in Sofia dr. Abdullah Norouzi has given this interview about the past, present and future activity of IBCE and about the relations between the Islamic Republic and the regions of Central and Southeastern Europe

Vladimir Mitev

Dr. Abdullah Norouzi is a former Iranian ambassador to Sweden and Bulgaria. He is the chairman of the founding board of the Center for Iranian, Balkan and Central European Studies. Mr. Norouzi has graduated from The American University of the Middle East in Kuwait with a PhD degree in international relations and political philosophy.  He has been a career diplomat for 40 years. 

The blog “The Persian Bridge of Friendship” entered in communication with Mr. Norouzi on the issue of the IBCE, which has recently announced that it is open to new members and plans new activities. 

Continue reading “Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran”
Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran

Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran

Logo-ul lui IBCE (sursă: IBCE)

Fostul ambasador iranian în Bulgaria, fondator al Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi a Europei Centrale (IBCE) din Sofia a acordat acest interviu despre trecutul, prezentul şi viitorul activităţii IBCE şi despre relaţiile dintre Republica Islamică şi zonele Europei Centrale şi de Sud-Est

Vladimir Mitev

Dr. Abdullah Norouzi este un fost ambasador iranian în Suedia şi Bulgaria. El este preşedintele boardului fondator al Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi a Europei Centrale din Sofia. Domnul Norouzi a absolvit Universitatea Americană din Orientul Mijlociu în Kuwait şi are doctorat în relaţii internaţionale şi filosofie politică. El a fost diplomat de carieră timp de 40 de ani. 

Blogul ”Podul Persan al Prieteniei” a intrat în comunicaţie cu domnul Norouzi despre IBCE, care a anunţat recent că este deschisă pentru noi membri şi plănuieşte activitate nouă.

Continue reading “Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran”