Tag: Ebrahim Raisi

The visit of the Iranian president Raisi to Moscow “does not appear to be a breakthrough”

The visit of the Iranian president Raisi to Moscow “does not appear to be a breakthrough”

The nuclear power plant Bushehr is a symbol of Russian-Iranian technological cooperation in the last 3 decades. It is also a representative of the Iranian peaceful nuclear programme (source: YouTube)

The TASS correspondent in Tehran put the visit into the context of the Russian-Iranian relations of the last few years

On 19 January 2022 the Iranian president Ebrahim Raisi held a meeting in Moscow with the Russian president Vladimir Putin and on the next day he spoke before the State Duma (the lower chamber of the Russian parliament) and made a visit at the Cathedral Mosque in Moscow. The underlined text is written by Vladimir Mitev and is based on TASS reports and Iran.ru’ coverage about Ebrahim Raisi’s visit to Moscow. The title and the subtitle are written by the Persian Bridge of Friendship.

Continue reading “The visit of the Iranian president Raisi to Moscow “does not appear to be a breakthrough””
Advertisement
Vizita președintelui iranian Raisi la Moscova ”nu pare a fi un progres”

Vizita președintelui iranian Raisi la Moscova ”nu pare a fi un progres”

Centrala nucleară Buşehr este simbolul colaborării ruso-iraniene din ultimii 2 decenii. Ea este şi simbolul programului nuclear de pace al Iranului (sursă: YouTube)

Corespondentul TASS la Teheran a plasat vizita în contextul relațiilor ruso-iraniene din ultimii ani

La 19 ianuarie 2022, președintele iranian Ebrahim Raisi a avut o întrevedere la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, iar la 20 ianuarie a vorbit în faţa Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) şi a vizitat moscheea catedrală din Moscova. Textul subliniat este scris de Vladimir Mitev şi relatează despre vizita lui Raisi pe baza unor informaţii de lal TASS şi Iran.ru din prima şi a doua zi a vizitei lui Ebrahim Raisi la Moscova. Titlul și subtitlul sunt scrise de Podul Persan al Prieteniei.

Continue reading “Vizita președintelui iranian Raisi la Moscova ”nu pare a fi un progres””
Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi

(sursă: Pixabay, CC0)

Contradicția dintre două generații importante ale establishmentului iranian; dilemele de politică externă – politică regională militarizată sau diplomație internațională, bazată pe relaxarea sancțiunilor; problemele ecologice și energetice stabilesc cadrul în care noul guvern iranian va trebui să lupte pentru soluții la criza din țară

Fereydoun Majlessi 

Aceasta este o versiune editată a unui articol, pe care analistul politic iranian Fereydoun Majlessi l-a publicat la 24 octombrie 2021 în revista iraniană de afaceri Trade of Tomorrow. 

Șeful guvernului iranian nu se numește prim-ministru, ci președinte. Acesta ar trebui să fie ales în mod democratic o dată la patru ani. În august 2021, noul președinte iranian, Ebrahim Raisi, a format un guvern, care a primit aprobarea parlamentului. Pentru a înțelege natura poziției președintelui în cadrul aparatului de stat, trebuie să vedem poziția și opțiunile sale ca fiind cele modelate de experiența îndelungată a contradicțiilor dintre președinții aleși și supravegherea de rang înalt a aparatului de stat aflat la putere în Iran. Există, de asemenea, contextul internațional, dilemele de politică externă și criza ecologică și existențială din țară. 

Fereydoun Majlessi le comentează pe toate acestea și creează cadrele în care Ebrahim Raisi va trebui să acționeze. Blogul Podul Persan al Prieteniei republică acest articol, deoarece permite cititorilor din afara Iranului să devină mai conștienți de dilemele politice și existențiale cu care se confruntă establishmentul iranian. 

Continue reading “Un ghid pentru a înțelege președinția lui Raisi”
A guideline for understanding Raisi’s presidency

A guideline for understanding Raisi’s presidency

(source: Pixabay, CC0)

The contradiction between two important generations of the Iranian establishment; the foreign policy dilemmas – militarized regional policy or international diplomacy, based on easing of sanctions; the ecological and energy issues set the frame in which the new Iranian government will have to fight for solutions to the crisis in the country

Fereydoun Majlessi 

This is an edited version of an article, which the Iranian political analyst Fereydoun Majlessi, published on 24 October 2021 in the Iranian Business Magazine Trade of Tomorrow. 

The head of the Iranian government is not called prime minister, but a president. He is supposed to be  democratically elected every four years. In August 2021 the new Iranian president Ebrahim Raisi formed a government, which received approval by the parliament. In order to understand the nature of the president’s position in the state apparatus, we need to see his position and options as ones being shaped by the long experience of contradictions between the elected presidents and the high-ranking supervision of the ruling state machine in Iran. There are also the international context, the foreign policy dilemmas, and the ecological and existential crisis in the country. 

Fereydoun Majlessi comments on all those and creates the frames in which Ebrahim Raisi will have to act. The Persian Bridge of Friendship blog republishes this article as it allows the reader beyond Iran to become more aware at the political and existential dilemmas before the Iranian establishment. 

Continue reading “A guideline for understanding Raisi’s presidency”
The US withdrawal from Afghanistan sets a trap for its neighbours

The US withdrawal from Afghanistan sets a trap for its neighbours

Andrei Becheanu (source: Andrei Becheanu)

The Iranian Revolutionary Guards have been contributing to the Taliban’s modernisation and reeducation, claims a Romanian expert, passionate about Orient. He also notes that Iranian society is precautionary towards the Taliban.

Vladimir Mitev

Andrei Becheanu is a Romanian expert on the Middle East, former host of the Oriental Cafe – the first Romanian radio emission on the Orient. He speaks to the Persian Bridge of Friendship about the attitude of Iran towards the Taliban, about the role of the Revolutionary Guard in Afghanistan, about the humanitarian, social and economic crisis in Iran, about what the current disturbance in the force in Afghanistan means for the relations between West and Iran. The Chinese-Iranian interaction is also discussed.

This is a transcript of the video interview, which was recorded on 23 august 2021.

Continue reading “The US withdrawal from Afghanistan sets a trap for its neighbours”
Retragerea SUA din Afganistan creează o capcană pentru vecinii săi

Retragerea SUA din Afganistan creează o capcană pentru vecinii săi

Andrei Becheanu (sursă: Andrei Becheanu)

Gărzile Revoluționare iraniene au contribuit la modernizarea și reeducarea talibanilor, susține un expert român, pasionat de Orient. El mai notează că în ciuda politicii Gărzilor societatea iraniană este precaută față de talibani

Vladimir Mitev

Andrei Becheanu este un expert român în Orientul Mijlociu, fost prezentator al Cafenelei Orientale – prima emisiune radiofonică românească despre Orient. El vorbește la Podul Persan al Prieteniei despre atitudinea Iranului față de talibani, despre rolul Gărzii Revoluţionare în Afganistan, despre criza umanitară, socială și economică din Iran, despre ce înseamnă actuala tulburare de forță din Afganistan pentru relațiile dintre Occident și Iran. De asemenea, se discută despre interacțiunea chinezo-iraniană.

Textul aceste este o transcriere după video interviul realizat în ziua de 23 august 2021.

Continue reading “Retragerea SUA din Afganistan creează o capcană pentru vecinii săi”