Tag: Farid Ghadami

Bulgarian literary translations into Persian serve as cultural ambassadors of Bulgaria

Bulgarian literary translations into Persian serve as cultural ambassadors of Bulgaria

The poster for the event and a photo from an ordinary day in the cultural centre and bookshop ”Farhangan” in Tehran (photo: Twitter, Farid Ghadami)

A literary night, focused on Bulgarian literature, took place in Tehran

On 27th January 2022 at the cultural center and bookshop “Farhangan” in Tehran a discussion about the translation of Bulgarian contemporary literature in Persian took place. The speakers were Her Excellency the Bulgarian ambassador Mrs. Nikolina Kuneva, the cultural counselor at the Bulgarian embassy in Tehran Viktor Varbanov and the prominent translator of Bulgarian literature Farid Ghadami. Because of the corona crisis restrictions the public was only around 30 people, but more than 300 people followed the event live on Instagram. 

Continue reading “Bulgarian literary translations into Persian serve as cultural ambassadors of Bulgaria”
Advertisement
Traducerile din literatura bulgară în limba persană reprezintă ambasadori culturali ai Bulgariei

Traducerile din literatura bulgară în limba persană reprezintă ambasadori culturali ai Bulgariei

Afişul evevnimentului şi o poză din centrul culutral şi librarie ”Farhangan” dintr-o zi obişnuită (sursă: Twtiter, Farid Ghadami)

La Teheran a avut loc o noapte literară, consacrată literaturii bulgare

La 27 ianuarie 2022, la centrul cultural și libraria “Farhangan” din Teheran a avut loc o discuție despre traducerea literaturii bulgare contemporane în limba persană. Vorbitorii au fost Excelența Sa, ambasadorul Bulgariei, doamna Nikolina Kuneva, consilierul cultural al ambasadei Bulgariei la Teheran, Viktor Varbanov, și proeminentul traducător de literatură bulgară Farid Ghadami. Din cauza restricțiilor cauzate de criza corona, publicul a fost de aproximativ 30 de persoane, dar peste 300 de persoane au urmărit evenimentul în direct pe Instagram. 

Continue reading “Traducerile din literatura bulgară în limba persană reprezintă ambasadori culturali ai Bulgariei”
Bulgarian contemporary literature is to be discussed in Tehran

Bulgarian contemporary literature is to be discussed in Tehran

Milad Tower is a symbol of Tehran (source: Pixabay, CC0)

An event at the cultural centre and bookstore Farhangan in the Iranian capital will focus on a number of translated works of Bulgarian authors

Vladimir Mitev

A discussion on the Persion translations of contemporary Bulgarian literature, on the history of Bulgaria and its friendship with Iran will take place on 27 January 2022 at the Bulgarian embassy in Tehran. The event will have as speakers the Bulgarian ambassador to the Islamic Republic of Iran Her Excellency Nikolina Kuneva, Farid Ghadami – an Iranian writer and the translator of a number of Bulgarian books into Persian, and the literary critic and writer Hojjat Bodaghi.

Continue reading “Bulgarian contemporary literature is to be discussed in Tehran”
Literatura bulgară contemporană va fi discutată la Teheran

Literatura bulgară contemporană va fi discutată la Teheran

Turnul Milad este unul dintre simbolurile lui Teheran (sursă: Pixabay, CC0)

Un eveniment organizat la centrul cultural și librăria Farhangan din capitala iraniană se va axa pe o serie de lucrări ale autorilor bulgari, traduse în persană

Vladimir Mitev

La 27 ianuarie 2022, la centrul cultural şi librăria Farhangan din Teheran va avea loc o discuție despre traducerile în persană ale literaturii bulgare contemporane, despre istoria Bulgariei și despre prietenia sa cu Iranul. Evenimentul îi va avea ca vorbitori pe ambasadorul bulgar în Republica Islamică Iran, Excelența Sa Nikolina Kuneva, Farid Ghadami – scriitor iranian și traducătorul mai multor cărți bulgare în persană, și criticul literar și scriitorul Hojjat Bodaghi.

Continue reading “Literatura bulgară contemporană va fi discutată la Teheran”
Literatura bulgară în Iran: ce nu se înţelege bine?

Literatura bulgară în Iran: ce nu se înţelege bine?

Stâncile din Belogradcik (sursă: Pixabay, CC0)

La doi ani de la începutul unei serii de traduceri ale autorilor contemporani bulgari în limba persană, au avut loc o serie de realizări, dar pentru motorul acestei cooperări – Farid Ghadami, cunoașterea vine și ea cu un preţ

Vladimir Mitev

Literatura bulgară a fost „faimoasă” pentru că a fost în general necunoscută dincolo de granițele Bulgariei în ultimii 30 de ani. În timp ce autorii români au fost traduși masiv în bulgară de mulți ani, cărțile de literatură bulgară au fost în mare parte necunoscute în România, cu excepția câtorva autori bulgari românofoni, care atrag interesul poate și datorită deschiderii lor personale față de vecinii din nord. Există țări europene care au centre culturale bulgare, un fapt, care cu siguranță crește profilul creatorilor bulgari. Dar de multe ori s-a spus că Bulgariei îi lipsește o strategie durabilă de promovare a literaturii și culturii bulgare în străinătate.

Continue reading “Literatura bulgară în Iran: ce nu se înţelege bine?”
Bulgarian literature in Iran: where’s the catch?

Bulgarian literature in Iran: where’s the catch?

Belogradchik Rocks (source: Pixabay, CC0)

Two years after the beginning of a series of translations of Bulgarian contemporary authors into Persian, a number of accomplishments have taken place, but for the engine of this cooperation – Farid Ghadami, knowledge also comes with sacrifice

Vladimir Mitev

Bulgarian literature has been “famous” for being generally unknown beyond the borders of Bulgaria in the last 30 years. While Romanian authors have been translated massively into Bulgarian for many years, the Bulgarian literature books have been largely unknown in Romania, with the exception of a few Romanian-speakng Bulgarian authors, who attract interest maybe also because of their personal openness to the northern neighbours. There are European countries that have Bulgarian culture centers and that certainly boosts the profile of Bulgarian creators. But it has been said many times that Bulgaria lacks a sustainable strategy to promote Bulgarian literature and culture abroad.

Continue reading “Bulgarian literature in Iran: where’s the catch?”
Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami

Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami

Sofia (sursă: Pixabay, CC0)

„Comuna morților sau o elegie despre cămaşa însângerată a Sofiei” este un roman care se bazează puternic pe moștenirea occidentală şi orientală, creștină și islamică, comunistă și capitalistă pentru a vindeca rănile diviziunii dintre oameni și culturi care datează din mitul turnului din Babilon

Mohammad Asiabani, agenția de știri Mehr

Acest articol a fost publicat pe 9 ianuarie 2021 pe site-ul agenției de știri Mehr. Blogul „Podul Persan al Prieteniei” îl reedită cu ediții minore și cu titlu și subtitlu proprii. Farid Ghadami a vizitat Bulgaria în vara anului 2019, când a acordat acest interviu Barricadei și acestui blog. Ulterior, blogul a publicat un extras din această carte, care se referă la impresiile lui Farid despre oraşul Ruse și se numește „Sf. Coca-Cola și îngerul socialist”. Farid a oferit, de asemenea, un interviu despre experiența sa cu traducerea literaturii bulgare și intențiile viitoare.

Continue reading “Sofia este centrul universului literar din romanul lui Farid Ghadami”
Novels by Velina Minkova and Alek Popov were translated into Persian language

Novels by Velina Minkova and Alek Popov were translated into Persian language

Mehr News Agency’s logo

Iranian translator Farid Ghadami announced the completion of the translation of two novels by contemporary Bulgarian authors, entitled “The Red and Blue Report of the Green Amoeba” by Velina Minkoff and “Mission London” by Alek Popov

Mohammad Asiabani

This article was published on January 4, 2021 on the website of the Iranian agency “Mehr” and was reprinted here with minor changes.

Farid Ghadami announced that he has completed the translation of two novels by contemporary Bulgarian writers.

Continue reading “Novels by Velina Minkova and Alek Popov were translated into Persian language”
Romanelе Velinei Minkoff și a lui Alek Popov au fost traduse în persană

Romanelе Velinei Minkoff și a lui Alek Popov au fost traduse în persană

Traducătorul iranian Farid Gadami a anunțat finalizarea traducerii a două romane ale autorilor bulgari contemporani, intitulate „Raportul roșu și albastru al amibei verzi” de Velina Minkoff și „Misiunea Londra” de Alek Popov

Mohammad Asiabani

Acest articol a fost publicat pe 4 ianuarie 2021 pe site-ul agenției iraniene de ştiri „Mehr” și a fost preluat aici cu modificări minore.

Farid Ghadami a anunțat că a finalizat traducerea a două romane scrise de autori bulgari contemporani.

Continue reading “Romanelе Velinei Minkoff și a lui Alek Popov au fost traduse în persană”
Velina Minkoff: I want to know everything about the Iranian literature and art

Velina Minkoff: I want to know everything about the Iranian literature and art

Mehr News Agency (photo: Mehr News Agency, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia Commons)

The Bulgarian writer, who was recently translated into Persian, says that the whole world can be found in literature

Mohammad Asiabani

This article was published on 10 August 2020 on the site of the Iranian agency “Mehr”. The title is chosen by the blog “The Bridge of Friendship”.

The book “After Communism” is a collection of stories by writers in present-day Bulgaria, recently published in Iran by Helmand Publishing. It was selected and translated by Farid Ghadami. The book includes stories by Alek Popov, Zdravka Evtimova, Velina Minkoff and other authors. Mehr News Agency had an exclusive interview with one of the authors of this book, Velina Minkoff. Velina Minkoff is one of the leading figures in Bulgarian fiction living in Paris, and her latest work has been published in French in Paris: “The Great Leader Came to Visit Us”, which is about her experiences of living in North Korea. She studied English literature at UCLA and European Studies at the University of Amsterdam.

Continue reading “Velina Minkoff: I want to know everything about the Iranian literature and art”