Tag: IBCE

Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran

Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran

IBCE’s logo (source: IBCE)

The former Iranian ambassador in Bulgaria, founder of the Center for Iranian, Balkan and Central European Studies (IBCE) in Sofia dr. Abdullah Norouzi has given this interview about the past, present and future activity of IBCE and about the relations between the Islamic Republic and the regions of Central and Southeastern Europe

Vladimir Mitev

Dr. Abdullah Norouzi is a former Iranian ambassador to Sweden and Bulgaria. He is the chairman of the founding board of the Center for Iranian, Balkan and Central European Studies. Mr. Norouzi has graduated from The American University of the Middle East in Kuwait with a PhD degree in international relations and political philosophy.  He has been a career diplomat for 40 years. 

The blog “The Persian Bridge of Friendship” entered in communication with Mr. Norouzi on the issue of the IBCE, which has recently announced that it is open to new members and plans new activities. 

Continue reading “Dr. Abdullah Norouzi: Culture and science allows for the overcoming of prejudices towards Iran”
Advertisement
Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran

Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran

Logo-ul lui IBCE (sursă: IBCE)

Fostul ambasador iranian în Bulgaria, fondator al Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi a Europei Centrale (IBCE) din Sofia a acordat acest interviu despre trecutul, prezentul şi viitorul activităţii IBCE şi despre relaţiile dintre Republica Islamică şi zonele Europei Centrale şi de Sud-Est

Vladimir Mitev

Dr. Abdullah Norouzi este un fost ambasador iranian în Suedia şi Bulgaria. El este preşedintele boardului fondator al Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi a Europei Centrale din Sofia. Domnul Norouzi a absolvit Universitatea Americană din Orientul Mijlociu în Kuwait şi are doctorat în relaţii internaţionale şi filosofie politică. El a fost diplomat de carieră timp de 40 de ani. 

Blogul ”Podul Persan al Prieteniei” a intrat în comunicaţie cu domnul Norouzi despre IBCE, care a anunţat recent că este deschisă pentru noi membri şi plănuieşte activitate nouă.

Continue reading “Dr. Abdullah Norouzi: Cultura şi ştiinţa permite depăşirea prejudecăţilor despre Iran”
Iran la distanţă de un click!

Iran la distanţă de un click!

Logo-ul Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi Europei Centrale (foto: IBCE)

Un workshop virtual cu profesori recunoscuţi din Iran şi din Europa va oferi o imagine despre bogăția limbii, cinematografiei, muzicii, istoriei şi tradiţiei religioase a Iranului

Acest articol este comunicat de presă al Centrului pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi Europei Centrale (IBCE).

Centrul pentru Studiul Iranului, Balcanilor şi Europei Centrale organizează un workshop virtual de Studii Iraniene şi limba persană. Workshop-ul va avea loc prin conferinţe Zoom între 10 şi 20 septembrie 2020. Profesorii vor fi iranologi recunoscuţi din Iran şi Europa. Limbile de predare vor fi engleză şi persană. 

Continue reading “Iran la distanţă de un click!”
Иран на един клик разстояние!

Иран на един клик разстояние!

Логото на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Центална Европа (снимка: IBCE)

Виртуален уъркшоп с известни ирански и европейски преподаватели ще насочи вниманието към богатството на иранския език, кино, музика, история и религиозна традиция

Този текст е пресъссобщение на Центъра за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа.

Центърът за изследване на Иран, Балканите и Централна Европа организира виртуален уъркшоп по иранистика и персийски език. Той ще се проведе чрез Zoom видео конференция между 10 и 20 септември 2020 г. Преподавателите ще бъдат известни иранисти от Иран и Европа. Езиците на преподаване ще са английски и персийски.

Continue reading “Иран на един клик разстояние!”