Tag: Khomeini

The signficance of the Iranian Revolution: a sociological perspective from Bulgaria

The signficance of the Iranian Revolution: a sociological perspective from Bulgaria

Prof. dr. Petar-Emil Mitev (source: YouTube)

An interview with Prof. Petar-Emil Mitev, Dean of Sociologists in Bulgaria, on the occasion of the 43rd anniversary of the Islamic Revolution in Iran, the subject being its common features with other revolutions, but also its specific features; the figure and political significance of the first supreme leader of Iran – Ayatollah Ruhollah Khomeini and the echoes of the revolution in the former Eastern Bloc among social theorists and connoisseurs of the Islamic world.

Vladimir Mitev

On February 11, 2022 the Islamic Republic of Iran celebrates its National Day – the 43rd anniversary of the Iranian Revolution. In an attempt to contribute to the understanding of this significant historical event, the Persian Bridge of Friendship blog sat down with Prof. Petăr-Emil Mitev, Dean of Sociologists in Bulgaria.

Continue reading “The signficance of the Iranian Revolution: a sociological perspective from Bulgaria”
Advertisement
Semnificația Revoluţiei Iraniene: o privire sociologică din Bulgaria

Semnificația Revoluţiei Iraniene: o privire sociologică din Bulgaria

Prof. dr. Petăr-Emil Mitev (sursă: Petăr-Emil Mitev)

Un interviu cu prof. dr. Petăr-Emil Mitev, decanul sociologilor din Bulgaria, cu ocazia cel de-al 43-lea an aniversar al Revoluţiei Islamice din Iran, subiectul fiind trăsăturile ei comune cu alte revoluţii, dar și trăsăturile specifice; figura şi semnificaţia politică a primului lider suprem al Iranului – ayatollah Ruhollah Khomeini, şi ecourile revoluţiei în fostul Bloc Estic, în rândul teoreticienilor sociali şi cunoscătorilor ai lumii islamice

Vladimir Mitev

În ziua de 11 februarie 2022 Republica Islamică Iran sărbătoreşte Ziua Sa Naţională – cel de-al 43-lea aniversar al Revoluţiei Iraniene. În încercarea sa a contribui la înţelegerea acestui eveniment istoric semnificativ, blogul Podul Persan al Prieteniei a stat de vorbă cu prof. Dr. Petăr-Emil Mitev, decanul sociologilor din Bulgaria.

Continue reading “Semnificația Revoluţiei Iraniene: o privire sociologică din Bulgaria”
Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran

Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran

Tehran (source: Pixabay, CC0)

What are the understandings of Iranian thinkers Jalal Al-e Ahmad, Ali Shariati, Ruhollah Khomeini and Morteza Motahhari about human subjectivity and human agency in the earthly world?

Vladimir Mitev

This article is part of the proceedings of the international conference “Iran and the World in the Mirror of History”, which took place in University of Sofia in February 2019. It was organised by the University of Sofia, the Allameh Tabatabai University (Tehran), and the Islamic Free University (Tehran).

A more recent, thorough and more precise understanding of Al-e Ahmad’s Occidentosis can be found here. The interview with the president of the Iranian Academy Reza Davari can be read here.

Continue reading “Pre-revolutionary philosophical ideas on the subject of modernity in Iran”
Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran 

Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran 

Tehran (sursă: Pixabay, CC0)

Care sunt concepțiile lui Jalal Al-e Ahmad, Ali Shariati, Ruhollah Khomeini și Morteza Motahhari despre subiectivitatea umană?

Vladimir Mitev

Acest articol face parte din lucrările conferinței internaționale “Iranul și lumea în oglinda istoriei”, care a avut loc la Universitatea din Sofia, în februarie 2019. A fost organizată de Universitatea din Sofia, Universitatea Allameh Tabatabai (Teheran) și Universitatea Liberă Islamică (Teheran).

O înțelegere mai recentă, mai amănunțită și mai precisă a Occidentozei lui Al-e Ahmad poate fi găsită aici. Interviul cu preşedintele academiei iraniene, Reza Davari, menţionat la sfârşitul textului, poate fi consultat aici

Continue reading “Idei filozofice prerevoluționare despre subiectul modernității în Iran “