Tag: Rouhani

What are the stakes of the forthcoming Iranian parliamentary elections?

iranian-parilament-700x350
The Iranian Parliament (photo: Parmida Rahimi, CC BY 2.0, via Flickr)

The February 2020 parliamentary elections în Iran could represent the succesive recognition that the country’s attempt to get closer to the West has failed

Vladimir Mitev

This article was published on 21 January 2020 at the site ”The Barricade”.

The murder of the Iranian general Qassem Soleimani and the taking down of the ucrainean airplane over Tehran in the night, when Iran fired against American military bases in Iraq, happened a little bit more than a month before the parliamentary elections in the Islamic Republic. That is why they will ceratinly influence the future political map of the country. On 21 February 2020 Iranians will vote for Islamic Consultative Assembly, which has prerogatives mostly with regard to the internal policy and the economy. Also, the members of the Assembly of Experts, which has the right to dismiss and appoint the supreme leader, will be partially renewed.

Continue reading “What are the stakes of the forthcoming Iranian parliamentary elections?”

Care este miza alegerilor parlamentare din Iran?

iranian-parilament-700x350
Parlamentul iranian (foto: Parmida Rahimi, CC BY 2.0, via Flickr)

Alegerile parlamentare din Iran ar putea reprezenta recunoaşterea succesivă a faptului că încercarea Republicii Islamice de a se aprioprie la Occident a eşuat

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 21 ianuarie 2020 pe secţia bulgărească a site-ului Baricada.
Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani şi doborarea avionului ucrainean deasupra Teheranului în noaptea în care Iranul a tras împotriva bazelor militare americane din Iraq au avut loc puţin peste o lună înainte de alegerile parlamentare din Republica Islamică. Iată de ce aceste două evenimente vor avea semnificaţia lor pentru harta politică viitoare a ţării. Pe 21 februarie 2020 iranienii vor vota pentru Adunarea Consultativă Islamică, care are competenţe mai degrabă în domeniul politicii interne şi a economiei. De asemenea membrii Consilului Experţilor, care are dreptul la a demite sau numi liderul suprem, vor fi parţial schimbaţi, din nou prin alegeri.

Continue reading “Care este miza alegerilor parlamentare din Iran?”