Tag: Savushun

The role of tradition in the Iranian novel Savushun

The role of tradition in the Iranian novel Savushun

Siavush passes through the fire mountain (source: Public domain)

The references towards the Iranian mythology and the Shiite branch of Islam allow that Western ideas are put in the Iranian cultural context and to be accepted by Iranians

Vladimir Mitev

On 28 may 2021 at the conference of the Ph.D. candidates and non-habilitated professors at the Faculty of Classical and Modern Philologies at the University of Sofia Vladimir Mitev presented his study on “The role of the Iranian and traditional in the novel “Savushun”” by Simin Daneshvar.

Continue reading “The role of tradition in the Iranian novel Savushun”
Rolul tradiţiei în romanul iranian Savushun

Rolul tradiţiei în romanul iranian Savushun

Siavush trece printr-un munte de foc (sursă: Public domain)

Referinţele la eposul iranian şi denominarea şiită a islamului permit ca unele idei  occidentale să fie puse într-un context cultural iranian şi să fie acceptate de iranieni

Vladimir Mitev

La 28 mai 2021, la conferința doctoranzilor și profesorilor fără habilitare de la Facultatea de Filologii Clasice și Moderne de la Universitatea din Sofia, Vladimir Mitev și-a prezentat studiul despre „Rolul iranităţii și tradiței în romanul „Savushun” de Simin Daneshvar.

Continue reading “Rolul tradiţiei în romanul iranian Savushun”