Tag: Trump

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

Bulgarian-Russian relations are really at a low point. However, this is not so much due to internal dynamics as to the international context in which the two countries find themselves

Kamran Baradaran

Since the inauguration of US President Joe Biden, a number of countries in Central and Eastern Europe have clashed sharply with Russia. One of them is Bulgaria, whose prosecutor’s office has launched an investigation into Russia’s alleged connection to bombings involving weapons industry years ago. Several Bulgarians were accused of spying for a network allegedly linked to Russia. Russian diplomats were also expelled.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov commented on this occasion that Bulgaria tried to ”outdo” the Czech Republic in its anti-Russian line.

In this context, the Iranian Workers’ News Agency contacted the founder of the Persian Bridge of Friendship blog to obtain an opinion on Bulgarian-Russian and European-Russian relations. The interview was published on May 8, 2021.

Continue reading “The American and the Russian-centered worlds rearrange balances so that Central and Eastern Europe enter in the era of Biden”
Advertisement
Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Relațiile bulgaro-ruse se află într-adevăr la un nivel scăzut. Cu toate acestea, acest lucru nu se datorează atât dinamicii interne, cât contextului internațional în care se află cele două țări

Kamran Baradaran

De la inaugurarea președintelui SUA Joe Biden, o serie de țări din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu Rusia. Una dintre acestea este Bulgaria, al cărui parchet a lansat o investigație cu privire la o conexiune rusă cu explozii în locații legate de industria armamentului cu ani în urmă. Mai mulți bulgari au fost acuzați că spionează pentru o rețea legată de Rusia. Diplomații ruși au fost, de asemenea, expulzați.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat cu această ocazie că Bulgaria a încercat să depășească Republica Cehă în linia sa anti-rusă.

În acest context, Agenția de Știri a Muncitorilor din Iran a contactat fondatorul blogului Podul Persan al Prieteniei pentru a obține o opinie cu privire la relațiile bulgaro-ruse și europeno-ruse. Interviul a fost publicat pe 8 mai 2021.

Continue reading “Lumea americanocentrică și cea centrată pe Rusia îşi rearanjează echilibrele astfel încât Europa Centrală și de Est să intre în era Biden”

Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?

chess-game-700x350
The word ”checkmate” comes from the Persian ”shah” (king) and mat (dead) (photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China work on mechanism through which they could continue developing economic relations with the Islamic Republic

Vladimir Mitev

This article was published on 9 November 2018 on the site ”The Barricade”. 

”Our revolution was not a fundamentalist revolution advocating a return to the past…. The progress we are familiar with was the modernity we experienced before the revolution and we saw that it did not lead to benefits and progress in our society…. Our revolution was not for creating a completed version of new modernity, however, until the time the West starts to crumble from within, not only do we not oppose technology and technological knowledge, but truly embrace this new knowledge.”, says the Iranian philosopher and president of the Iranian Academy Reza Davari in a quote, which has gained prominence among the Iranian Studies scholars in the West. His words sound pointedly in the international context after Donald Trump came to power in the United States and the draconian sanctions against the Islamic Republic returned.

Continue reading “Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?”

Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?

chess-game-700x350
Şahmat în limba persană înseamnă ”regele este mort” (foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lucrează asupra mecanismelor, prin care să continue dezvoltarea relaţiilor economice cu Republica Islamică

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 9 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

”Revoluţia noastră nu a fost o revoluţie fundamentalistă, care susţine întoarcerea în trecut… Progresul, pe care noi îl cunoaşteam, a fost legat de modernitatea din timpurile înainte de Revouţia Islamică. Am văzut că el n-a adus beneficii şi progres societăţii noastre… Revoluţia noastră nu căuta crearea unei versiuni noi a modernităţii. Numai că până când Occidentul nu va începe să se descompună pe dinăuntru, noi nu numai că nu ne opunem tehnologiilor şi ştiinţei tehnologice, ci acceptăm pe deplin această noua cunoaştere”, spune filosoful iranian şi preşedinte al Academiei Iraniene, Reza Davari, într-un citat care a devenit celebru printre cercetatorii de Studii Iraniene din Occident. Cuvintele lui sună semnificativ în contextul internaţional după venirea lui Donald Trump la putere în SUA şi în special după întoarcerea sancţiunilor draconice împotriva Republicii Islamice.

Continue reading “Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?”