Доброто управление се основава на гласовете на мнозинството от населението

Доброто управление се основава на гласовете на мнозинството от населението

Статията на сайта на Setareh Sobh (източник: скрийншот)

Феридун Маджлеси, ирански външнополитически анализатор, в интервю за Setareh Sobh (Зорница)

Зорница, Фаезе Садр: Тази година Денят на студентите е различно преживяване за официалните лица, които отиват в университетите на страната като лектори. Защото се сблъскват със сериозни въпроси от страна на студентите. Въздействието на социалната атмосфера и неотдавнашните протести върху думите на длъжностните лица е очевидно. Мохамед Бакер Калибаф произнесе реч по случай Деня на студента в университета “Тарбиат Модарес”. В една част от речта си председателят на парламента споменава неотдавнашните протести и, представяйки се като един от тези, които с грешките си са допринесли за проблемите на страната, казва: “…трябва да докажем ефективността на религията в управлението…”. “Зорница” проведе интервю с анализатора Феридун Маджлеси, който анализира думите на председателя на парламента, което можете да прочетете по-долу:

Според вас какво представляват тези заявки за модернизация в управлението и от колко време процесът на управление е оспорван в страната?

Управлението в Ислямска република Иран започва добре. Защото се основаваше на общата подкрепа на народа и в началото беше популярно. Този късмет и популярност се превръщат в уважение, а послушанието, което по-късно се проявява в обществото, е породено от същото това уважение. Но за съжаление този дух на послушание постепенно се променя заради функциите на правителството.

Това, че правителството ще бъде популярно, уважавано и приемливо, е различно от това да превърне послушанието в основа на своята дейност. В такава ситуация правителството не знае как да спечели легитимност. Трябва да се знае, че легитимността се придобива чрез уважение и приемане.

Такова правителство не бива да се страхува да се позовава на гласовете на хората. И така, как правителството започва да потвърждава компетентността на хората, назначени от избрани публични служители, и как започва да преценява човешката компетентност, при полжение, че хората, като основни собственици на страната, имат вродена легитимност.

Лишаването на хората от техните права, непризнаването на избора на хората и ограничаването на тяхната воля е равносилно на наказване на хората. Този процес ограничава правото на управление до специална група, която се счита за вътрешна, а хората извън този кръг – за външни. Може би някога вътрешните хора са съставлявали 80% от населението на обществото, но днес това вече не е така. При такова предположение как може да се използва социалният капитал за добро управление?

Доброто управление трябва постоянно да се стреми да подобрява отношенията си с хората и да увеличава своя социален капитал, т.е. своята легитимност и популярност. Доброто управление се основава на реалните гласове на хората. Доброто управление включва общността в управлението. При доброто управление цялото богатство на дадена територия се предоставя за осигуряване на работни места, благосъстояние и създаване на блага за обществото и за напредъка и развитието на страната.

Председателят на парламента говори за необходимостта от модернизиране на управлението. Могат ли тези думи да се разглеждат като прелюдия към извършване на промени?

Надеждата е, че парламентът е осъзнал, че грешките и проблемите са възникнали заради вида на управлението и са довели до протести. Но ако се приеме, че този малък кръг от вътрешни хора и техните деца и роднини ще бъдат двигатели на промяната и ще определят обещаната промяна, като си сменят местата и си разпределят длъжностите и работата, това действие не е нито еволюция, нито промяна.

Трансформацията в управлението се постига, когато народът може ефективно да участва в управлението и вземането на основни решения.

Въпросът е: от колко процента от гласовете на народа зависи този парламент да сформира управление, така че да може днес неговият председател да взема решения, да говори и да планира от името на нацията!!!

Имайте предвид, че значителен процент от елита на обществото е мигрирал в чужбина поради натиск и безредици. Нима тази голяма имигрантска общност не притежава част от страната!?

Както показаха демонстрациите от последните седмици, исканията на елитното общество трябва да бъдат взети под внимание и да бъдат изпълнени.

Когато народните представители са представители на мнозинството от обществото, речта на председателя на този парламент е реч на народа, а когато парламентът даде план, може да се каже, че този план е волята на народа. Като цяло, трансформацията не е възможна чрез думи, а е необходимо да се покажат практически и реални действия. Промяната и преразглеждането в процеса на прилагане на демокрацията трябва да бъдат осезаеми за хората.

През последните десетилетия тази тенденция намалява и затова хората могат да разпознаят тенденцията на промяна и подобрение в тази област. Думите на хората трябва да бъдат чути и волята на обществото да бъде изпълнена.

Възможно ли е думите на оратора да бъдат оценени под влиянието на атмосферата в страната или волята за реформи и промяна е осезаема сред вземащите решения?

Неотдавнашните протести започнаха с въпроса за хиджаба, но той се превърна в повод за повдигане на други проблеми и въпроси в страната. 

Днес хората виждат, че доходите им са намалели, а най-богатата страна в региона се е превърнала в най-бедната. Вратите на света бяха затворени за страната, а тези, които се ползват с предимства и власт, извършиха присвояване и създадоха проблеми за страната и днес обществото страда от това и е гневно.

Източникът на гнева на хората днес не е само въпросът за намесата във вида на облеклото. Безработицата, инфлацията, увеличаването на престъпността и т.н. предизвикват реакция в днешното общество. Когато увеличихме населението от 35 на 90 милиона, как така не помислихме за храненето, образованието, заетостта и климата на това население! В такава ситуация хората смятат, че строгостта на хиджаба и т.н. само прикрива слабостите и пренебрегва основните изисквания. Днешните проблеми не могат да бъдат решени с декрети и закони. Хората настояват за своята роля в управлението на страната, в планирането и в богатството на страната.

Снимка: Феридун Маджлеси (източник: Феридун Маджлеси)

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Последвай канала на блога “Персийският мост на приятелството” в YouTube! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter. Има и канал в Telegram.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s